Назад

Два месеца предсрочно БТПП изпълни успешно проект по Националния план за действие по заетостта за 2019г.С проекта си по Националния план за действие по заетостта за 2019 г. (НПДЗ-2019) БТПП постави основния акцент върху работата с най-многобройната група от регистрирани безработни лица, а именно тази на продължително безработните, като усилията са насочени към повишаване на тяхната професионална подготовка, мотивация и постепенно въвеждане в пазара на труда, където липсата на работна сила се чувства все по-силно от работодателите в редица браншове.

В наименованието на проект „КАТАЛОЗИ“ (Компетентностна Актуализация, Трудово Активиране и Логистика на Обучения, Заетост и Интегритет) е закодирана логическата матрица на подхода за решаване на проблема с активиране и включване в обучения и заетост на продължително безработните лица.

В процеса на изпълнението на проекта се проведоха професионални обучения за подготовка на кадри за секторите ресторантьорство, информатика, търговия, стопанско управление и финанси, администрация, строителство, хотелиерство, производство, услуги за населението, туризъм, градинарство и др. в Стара Загора, Варна, Бургас, Русе, Бяла, Силистра, Тутракан, Търговище, Кубрат, Разград, Дулово, Исперих, Попово, Омуртаг, Ветово, Габрово, Монтана, Враца, Видин, Лом, Пловдив, Първомай, Асеновград, Благоевград и София.

В обученията бяха включени 1280 безработни лица, от които 1206 завършиха успешно и получиха удостоверение за професионално обучение или свидетелство за професионална квалификация.

Достигнатата заетост е 561 безработни лица, от които само 19 са в субсидирана заетост. Това са 43% от обучените безработни при първоначално заложен проектен индикатор 40%.

 


10.10.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад