Назад

Васил Тодоров, главен секретар на БТПП: Как бизнесът се отнася към риска от трафик на хора и принудителен трудГлавният секретар на БТПП Васил Тодоров участва в дискусия за публично-частното партньорство в борбата с трафика на хора, организирана от Националната комисия за борба с трафика на хора и Посолството на Обединеното кралство. В панела, в който участва Васил Тодоров, тема на обсъждане беше как правителството и бизнесът се справят с трафика на хора във веригите на доставки. Модератор по тази тема беше Н.Пр. Ема Хопкинс, посланик на Обединеното кралство в България.

Беше споделен и опит от многонационални компании със седалище във Великобритания, които имат широка мрежа от доставчици и магазини по цял свят.

Във връзка с обсъжданата тема, беше представена дейността на Българската търговско-промишлена палата като партньор по два проекта:

  • ERIAS - European Refugees Integration Action Scheme /Европейска схема за интеграция на бежанци/ със срок на реализация: 2019 – 2021 година. Основна цел на проекта е под егидата на Европалати да се интегрират граждани на трети страни, включително бежанци, на пазара на труда.
  • IMMIJOBS - Building the Capacity of Intermediary Organizations to Support the Employment of Third Country Nationals /Изграждане на капацитета на посреднически организации в подкрепа на заетостта на граждани на трети страни/ - със срок на реализация: 2018 - 2021 г. По този проект ще се развива капацитета на посреднически организации (търговско-промишлени палати, работодателски организации, агенции по заетостта) и центрове за професионално обучение за увеличаване на заетостта на новопристигнали мигранти на местния пазар на труда.

Главният секретар на БТПП отбеляза, че освен мерките за препятстване на трафика на хора, пресичане на извършвани престъпления, важни за обществото са и усилията за интегриране на пострадалите хора от този вид престъпления на пазара на труда.

 

 


27.09.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад