Назад

Информационен ден за финансиране на проекти в IT сектора

На 23 септември, в деня на откриването на Есенния Пловдивски панаир по инициатива на Съвета по иновации при БТПП и Търговско-промишлена камара – Пловдив, със съдействието на Интернет Медиа Груп в Панаирния град се състоя ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОРУМ на тема:  „StartUP Time. First Steps to Starting Your Own Business Digital StartUp Project Financing. Информационен ден за финансиране на проекти в IT сектора. Европейски финансиращи програми за МСП и за стартъпи“.

Инвестиционният форум бе открит и модериран от доц.д-р Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации при БТПП и член на УС на БТПП. Приветствие към участниците във форума направи Добрина Проданова, председател на Търговско-промишлена камара – Пловдив.  Във форума участваха представители на малкия и средния бизнес, членове на Търговско-промишлена камара – Пловдив, както и на старт ъп общността в Пловдив и в Южния централен район, студенти и докторанти от няколко университета в гр. Пловдив, които имат намерения да учредят стартъпи, както и хабилитирани университетски преподаватели.

Встъпителната презентация бе на Камен Петров, ст. експерт в Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, на тема: ,,Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии на микро, малки и средни предприятия“.

Стоян Цветанов, главен експерт „Европейски проекти и финансови институции“ в Централно управление на ОББ, гр. София, изнесе презентация на тема: „ОББ - финансови инструменти в подкрепа на иновациите и МСП”.

Христо Стоянов, представител на Европейския инвестиционен фонд, Люксембург, ръководител на офиса на фонда в гр. София, представи темата:  Фондове за рисков капитал в България.

Доц. Ренета Димитрова, ръководител на департамент „Икономика“ при Нов български университет, и гл. асистент д-р Никос Караян в департамент „Икономика“ при НБУ, презентираха темата: „Представяне на програмата на новата специализация по финансов мениджмънт за старт ъпи в Нов български университет“

Камен Стратиев, представител на Областния информационен център за европейски програми, гр. Пловдив, запозна участниците във форума с някои въпроси по развитието на европейските проекти в Пловдивския регион. Неговата презентация бе на тема: „Актуални възможности за финансиране на млади предприемачи“.

Ангелина Тодорова, началник на Звено „Координация“ при Фонда на фондовете, представи лекцията: „Нови финансови инструменти за предприемачество и иновации“.

Обстоен доклад представи Добрина Проданова, председател на Търговско-промишлена камара – Пловдив, на тема: „Дейността на Търговско-промишлената камара - Пловдив в помощ на предприятията от малкия и средния бизнес от Пловдив и от Южен Централен район“. Тя представи и мрежата EEN у нас, както и европейските проекти, които изготвя понастоящем Търговско-промишлената камара в гр. Пловдив.

Милен Иванов, Co-founder and CEO of CEO Angels Club, изнесе презентация на тема: ,,Ангелско инвестиране".

Томаш Ренц, предприемач от Унгария, който развива своя бизнес и в нашата страна, представи оригинална презентация, посветена на краунфъндинга на тема:“Как чрез караунфъндинга могат да се решат финансовите проблеми на инвеститорите в стартъпи?“.  Той представи и Токен портала на своята компания - от голяма полза за младите предприемачи и за старт ъп общността.

Силвия Павлова, управител на Co-Founder PrEXCELerator Bulgaria, гр. Пловдив запозна участниците във форума със своята презентация на тема: „Кой начин за валидиране и финансиране е подходящ за моя стартъп: инкубатор, преакселератор, акселератор, crowdfunding, ангел инвеститор, рисков инвеститор ?“.

Последната презентация бе на доц. Йосиф Аврамов на тема: „Значението на финансовите инструменти във финансовия мениджмънт на старт ъпите и ролята на Съвета по иновации при БТПП за развитието им“. Представена бе в края на доклада му и неговата нова книга, издание на Института по публична администрация при Министерския съвет, „Използване на финансовите инструменти от публичните субекти“.

След презентациите бе проведена дискусия и индивидуални консултации с лекторите и с участието на старт ъп компании, инвеститори в иновационни и в инвестиционни проекти, студенти и младежи, които желаят да открият свои старт ъпи. В дискусията участие взеха: Константина Велкова, управител на „Инфо М“ ООД; доц.Красимира Тончева от Института по металознание към БАН; Веселин Василев от Аерокосмически клъстър; Андрея Щерев, член на БТПП и управител на „Фермента Б“, и др.

 


25.09.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад