Назад

Съветът по иновации при БТППНа 25.09.2019 г. в БТПП се проведе Кръгла маса на тема:  „Перспективи пред развитието на иновациите в Лабораторния комплекс на София Тех Парк“. Кръглата маса бе открита и представена от доц. д-р Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации при БТПП и член на УС на БТПП. Събитието се проведе по инициатива на Съвета по иновации при БТПП и София Тех Парк, с който през 2017 г. палатата сключи Рамков договор за сътрудничество.

Встъпителната презентация бе на Марк Маринов, директор „Бизнес развитие“ в София Тех Парк. Неговата тема  беше „Перспективи пред развитието на София Тех Парк“.

На тема „Изкуствен интелект и CAD системи” беше представянето на проф. Валери Младенов, ръководител на Лаборатория „Изкуствен интелект и CAD системи“ и професор в Катедра „Теоретична електротехника“ при Факултет „Автоматика“ в Технически университет - София.

Д-р Георги Шарков, Ръководител на лаборатория „Киберсигурност“ и съветник на министъра на отбраната по киберсигурност представи темата: „Киберсигурност“. Той запозна участниците във форума с някои възможности за защита на предприемачите от действията на хакери и с проектите на лабораторията, която ръководи.

Обстойна презентация на тема: "Биоинформатика" представиха Доц.Васил Гълъбов, Ръководител на лаборатория „Биоинформатика „БИОИНФОТЕХ““, ръководител катедра „Автоматизация на непрекъснатите производства“ при Факултет „Автоматика“ в Технически университет – София и гл.асист.Борис Киров, преподавател в ТУ-София и зам.ръководител на лабораторията.

Последно беше представянето на докторант Иво Илиев от Лабораторията за висопроизводителни изчисления, който се обучава и му предстои да защити дисертация във Факултета по физика при Софийския университет „Св.Климент Охридски“. Презентацията му бе на тема: „Лаборатория НРС предлага възможности и за индустрията в България“

След форума бе проведена дискусия, в която участие взеха: акад.Никола Съботинов, съпредседател на Съвета по иновации при БТПП и бивш председател на БАН, Константина Войнова, ст.експерт във Фонда на фондовете, д-р Иван Станков, гл.асист в ТУ-София, проф.Христо Христов от ТУ-София и др.

След Кръглата маса се проведе Общо събрание на Съвета по иновации при БТПП при следния Дневен ред: 1. Отчет за 2018 г. и първото полугодие на 2019 г.; 2.Утвърждаване на насоки за работа на СИ до края на 2019 г. и през първото полугодие на 2020 г.; 3.Промяна на критериите в Конкурсите на Съвета по иновации при БТПП за най-успешна иновативна фирма и за най-добър иновативен проект и учредяване на трета конкурсна категория, която е „За най-успешен старт ъп“;4.Избор на нови членове на Бюрото на Съвета по иновации, 5. Разни. За нов изпълнителен секретар на Съвета по иновации при БТПП бе избран Владимир Данчев, дългогодишен дипломат, член на Българското дипломатическо дружество и председател на Дружеството за приятелство на Република България с Финландия, а нови членове на Бюрото на съвета ОС избра: доц.Нено Тричков, зам.ректор по научната част на Лесотехническия университет, гр.София; проф.Валери Младенов, директор на дирекция „Информационно обслужване и връзки с обществеността“ при Техническия университет, гр. София; проф.Габриела Маринова, завеждащ секция в Института по криобиология при Селскостопанската академия и Иво Григоров, ст.експерт в звено „Финансови инструменти“ при Фонда на фондовете с принципал министъра на финансите. За заместващ член на досегашния член на Бюрото - проф.д.т.н.инж. Цоло Вутов, управител на „Геотехмин“ и член на УС на БТПП, Общото събрание избра Светослав Маринов, управител на „ИТР сървисис“, а предприятието е част от групата на „Геотехмин“.


25.09.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад