Назад

Мерки за дигитализация на МСП

Очаква се минимум 450 български предприятия да получат различни типове ИКТ ваучери


На 24 септември в гр. Тронхайм, Норвегия се проведе среща на партньорите по проект SKILLS+, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА. В момента тече втора фаза от изпълнението на проекта, която стартира тази година и приключва през пролетта на 2021г. През първия етап бяха разработени териториални планове за развитие, целящи насърчаване дигитализацията на МСП в страните-партньори по проекта. Втората фаза е свързана с изпълнение и мониторинг на мерките, залегнали в създадените планове. Това бе и основната цел на събитието - организирано от местната управа на провинция Тронделаг – представяне на напредъка в изпълнението на заложените мерки.

Планът за действие за България бе разработен от БТПП в сътрудничество с ИАНМСП и включва следните дейности ( https://www.bcci.bg/bulgarian/projects/interreg/materials.html):

Мярка 1 – предоставяне на ИКТ ваучери на микро, малки и средни предприятия. Схемата предстои да бъде отворена за кандидатстване през октомври/ноември т.г. и БТПП ще информира допълнително своите членове за подробности. Целта на грантовата помощ ще бъде да се насърчи използването на нови, базирани на ИКТ бизнес модели и да се активизира цифровизацията на МСП, което от своя страна да допринесе за развитието на бизнеса им. Очаква се минимум 450 предприятия да получат различни типове ИКТ ваучери:

  • Ваучери – тип 1 на стойност 5000лв без ДДС за web-базирани ИКТ услуги – платформи, web-сайтове и мобилни приложения.
  • Ваучери – тип 2 на стойност 20000лв без ДДС за ИКТ услуги за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси и осигуряване на кибер и информационна сигурност.

Мярка 2 - създаването на дигитални иновационни хъбове (DIH), чиято основна цел е повишаване конкурентоспособността на фирмите, подобряване на бизнес и производствените процеси, продукти и услуги чрез внедряване на цифрови технологии.

БТПП ще информира регулярно за напредъка в изпълнението на заложените в териториалния план мерки.


25.09.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад