Назад

БТПП представи проект ERIAS пред партньорски институции и организацииБългарската търговско-промишлена палата представи проект ERIAS пред партньорски институции и организации в София, ангажирани с интеграцията на чужденци. Сред участниците в 15-та редовна среща по интеграция, координирана от Върховния комисариат на бежанците бяха представители на: Министерство на труда, Министерство на образованието, Агенция по заетостта, Български съвет за бежанците, Омбудсман, Каритас България, БЧК и много други.

Габриела Димитрова, директор Международно сътрудничество и международни организации в БТПП, представи проект ERIAS – европейска схема за интеграция на пазара на труда на граждани на трети страни. Проектът, започнал в началото на 2019 г. има своята предистория в дейностите по друг европейски проект – LabourInt, и е продиктуван от желанието на търговско-промишлените палати в Европа да приложат съвместни и съвременни методи за интеграция, които да доведат до по-голяма заетост сред чужденци от трети страни, включително мигранти и бежанци.

Сред целите на проекта са:

  • повишаване на осведомеността на организациите в полза на бизнеса относно необходимостта и ползите от ранното включване на гражданите на трети страни в пазар на труда
  • оценка на уменията на гражданите на трети държави  обучения, за да се улесни включването им на пазара на труда.
  • разработване на практически инструменти, които ще помогнат за увеличаване на възможностите за заетост на гражданите на трети страни.
  • насърчаване на по-тясно сътрудничество между заинтересованите страни от различни сфери.

Бяха представени дейностите по проекта, отминали и предстоящи, които касаят информиране и обучение както на работодатели – как да наемат граждани на трета страна, така и на представители на трети страни – как да намерят работа, как да започнат собствен бизнес, интензивно обучение по български език.

Представянето предизвика много въпроси сред участниците и бяха направени и обсъдени редица предложения за партньорство между присъстващите организации.

В България дейностите по проекта се изпълняват съвместно от БТПП, ТПП Стара Загора и Хасковска ТПП.

Повече информация ще намерите на сайта на проекта: www.erias.org


27.09.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад