Назад

БТПП представи 10-то икономическо издание “Bulgaria in figures”®

Днес на пресконференция БТПП представи годишното си издание “Bulgaria in figures”® (България в цифри). Традиционно то включва най-важните икономически индикатори на България. Съдържа и систематизирана информация за периода 2014 - 2018 г., което позволява бързо и лесно да се правят сравнения и изводи.

В настоящото 10-то издание е включен и преглед на конкурентните позиции на България в най-важните международни класации, с детайлна информация за всички критерии и подкритерии.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов и анализаторският екип на Палатата  коментираха положителните новини за българската икономика. Презентацията  ТУК

Имаме много добри конкурентни позиции в целия свят по ниски данъци, състояние на 4G мрежата и като локация, привличащи фирми от аутсорсинга – сред първите 10 страни в глобален план.

От 26 международни класации, разгледани в брошурата – в 16 България е подобрила позициите си, в 8 сме влошили заеманите места, а в две сме запазили положението си.

В изданието за 2019 г. на Световната банка за правене на бизнес (Doing business 2019) падаме с 9 позиции надолу, до 59-то място при 50-то през предходната година. Нужно е повече да работим за облекчаване на бизнеса – недопустимо е страната ни да заема 147 място в света по „свързване с електричество“ и това е един от критериите, заради които не сме на по-добро място в класацията за правене на бизнес. Това е само една от слабостите в енергетиката и е пореден сигнал за по-сериозни мерки в тази сфера. В доклада от 2019 г. губим места по критерия „отваряне на фирма”, „плащане на данъци” и „закриване на фирма”. Бе направено облекчение с регистрирането на фирми за 1 евро, но напредъкът зацикли. Многократно сме напомняли и за тежките процедури по несъстоятелност, скъпоструващи и продължаващи с години. Напредък имаме по издаване на разрешението за строеж, където от 51-во през 2018 г. място сме на 37-мо през 2019 г. Добро класиране имаме по критериите „международната търговия” и „защита на инвеститорите”.

България показва стабилни позиции по отношение на икономическата свобода (Index of Economic Freedom 2019) – според доклад на фондация „Херитидж” с 10 места минаваме напред в света – на 37-мо място от 47-мо през 2018 г. Подобрението е главно заради положителни промени в регулациите за получаването на кредити, регулациите в трудовото законодателство, доброто състояние на фиска и размера на правителствените разходи – точно в тези области имаме напредък. Но като по отношение на „върховенство на закона”, „свобода на бизнеса” и „данъчна тежест” сме си влошили позициите.

Класацията на Световния икономически форум за конкурентоспособността (Global competitiveness index 2017-2018) ни нарежда на 49-та позиция, с една крачка по-напред от 48-ма в предходния доклад. Отбелязваме напредък в „макроикономическата стабилност“, „висшето образование“ и „развитието на финансовите пазари“. Изоставаме обаче по критерия „институции” – което е показателно и за липса на е-управление. Здравеопазването е друга сфера, в която си влошаваме мястото – говори се за реформи, за увеличаване на парите, правят се опити за повече контрол при разходването на средства но на практика липсват каквито и да е било иновативни подобрения и съответните мерки. Не се внедряват водещи практики в света в използването на стандартите на GS1, които БТПП и GS1 България са предлагали на Министерство на здравеопазването. В „иновациите“ също минаваме назад в класацията, както и в „инфраструктурата“. Нека отбележим, че е нужно развитието на всички видове пътища – напр. в ж.п. транспортът е немислимо да се правят планове за влакове, които да се движат със скорост около 160 км./ч, при положение, че в Западна Европа същата е 250 км./ч, а в азиатските страни и над 300 км./ч.

В индекса за просперитет също отбелязваме лек напредък – на 47-ма позиция сме от 51-ва. Имаме малко по-добро класиране в критериите, отчитащи управлението, образованието, личната свобода, здравеопазването, природата и социалния капитал. По-лоши са резултатите ни за бизнес средата и икономиката.

Последователната работа на БТПП в отразяването на позициите на България в различни класации  даде възможност в днешното представяне да включим и още един индикатор за върховенството на закона, който ще добавим и в следващата брошура.

В класацията по върховенство на закона сме на 54-та позиция от 126 страни, а в преходното класиране сме били на 55-то място от 113 страни. Имаме скромен напредък, макар че запазваме позиции по критериите, но в последния доклад са включени повече страни. Най-доброто ни представяне е по критериите „отворено управление” и „прилагане на регулациите”, а най-зле сме в „ограничения в дейността на правителството” и „отсъствие на корупция” – и по двата показателя сме съответно 87-ми и 82-ри в света. Глобално в изследването България е част от 23-те страни, които подобряват резултатите си с над 1%, като заема 5-то място заедно с Белгия по промени.

------------------------------------------------------

"Bulgaria in figures”  се издава в подкрепа на положителните тенденции в икономиката и е адресирано главно към деловите среди в чужбина. БТПП разпространява “Bulgaria in figures”® при 250 събития годишно – бизнес форуми и срещи у нас и делегации зад граница. Допълнително изпращаме брошурата до 70 посланици и над 35 търговски представители към дипломатическите мисии със седалище София и още до над 50 служби по търговско-икономически въпроси на България в чужбина. В международен план “Bulgaria in figures” достига до 130 национални търговски палати по света, членове на  Международната търговска камара-Париж, до членовете на ЕВРОПАЛАТИ – 46 търговски палати от 44 страни с мрежа от 1700 регионални палати и 20 млн. компании; до над 300 членове на Асоциацията на световните търговски центрове.


05.08.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад