Назад

Споразумение за сътрудничество между Съвета по инвестиции към БТПП и Българо-руската търговско-промишлена палатаСъветът по инвестиции към БТПП разширява кръга от партньорства с различни неправителствени организации. На 1 август 2019 г. в БТПП бе подписано споразумение за сътрудничество между Съвета по инвестиции и Българо-руската търговско-промишлена палата (БРТПП). Цветан Симеонов, председател на БТПП, и Георги Минчев, председател на БРТПП, обмениха информация относно развитието на работата на Съвета по инвестиции, предстоящи инициативи на БТПП, както и събития, подготвяни от смесената палата.

Документът предвижда установяване на трайно партньорство и взаимноизгодно сътрудничество, както и осъществяване на съвместни дейности в подкрепа на бизнеса и предприемачеството в България.

Конкретна цел на подписаното споразумение е да се привлече вниманието към специфични инструменти за финансиране на бизнеса в българо-руските отношения. Минчев сподели, че се наблюдава липса на адекватно и точно познаване на възможностите за финансово обезпечаване на търговски сделки и проекти.

В срещата взеха участие Владимир Томов, председател на Съвета по инвестиции, и Огнян Пачев, гл. секретар на БРТПП.

Бе договорено провеждане на конкретно съвместно събитие през октомври в София за представяне на продуктите и услугите на Международната банка за икономическо сътрудничество, със седалище в Москва.

Бизнес посещения в Пермска област и Сибир се подготвят от смесената палата. БТПП работи по задълбочаване на сътрудничеството си с Търговско-промишлената палата на Якутия.

Очаквайте допълнителна информация за споменатите предстоящи инициативи.


02.08.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад