Назад

БГ Баркод: месопреработвателната „САМИ-М“ с най-много продукти за седмицата 15-19 юли 2019 г.

Електронният каталог БГ Баркод добива все по-голяма популярност сред членовете на Сдружение GS1 България.  Освен стартиращите фирми, за които каталогът е първата витрина и сериозна заявка пред потребителя, утвърденият месопреработвател „САМИ– М “ ЕООД - гр. Перник е въвел най-много продукти за седмицата 15-19 юли 2019г.

В платформа БГ Баркод, фирмите членове получават възможност да въвеждат, съхраняват и споделят проверена продуктова информация. Информацията за продукти, които са маркирани с GS1 баркод, въвеждат оторизирани лица на производители и собственици на търговски марки, което гарантира качество, достоверност и надеждност на данните. Всеки продукт е уникално идентифициран чрез своя баркод номер (GTIN). Веднъж въведена информацията, съобразно изискванията на GS1 България, става част от сигурна база данни, която може да се споделя с крайни клиенти, търговски партньори, търговски вериги, онлайн платформи, регулаторни органи и др.

Фирмата „САМИ-М“ е специализирана в производство на полуфабрикати от червени и бели меса, като започва производствената си дейност през 1996г. в малък цех за млени меса. Постепенно дейността се разраства и през септември 2003г.  е завършено строителството на модерна фабрика, съобразена и отговаряща на европейските норми и стандарти. Оборудването, с което разполага фирмата, е най-ново поколение машини и съоръжения на водещи европейски фирми  в тази област. Автоматизацията  на производствения процес е предпоставка за висока производителност, ефективност и качество на продуктите. Фирмата се развива успешно, с увеличаващ се пазарен дял. За да запази тази тенденция „САМИ-М“ ЕООД създава нови и разнообразни продукти за многобройните си клиенти.

Фирмата е член на Българската търговско промишлена палата (БТПП) от 2002г. и прилага международните стандарти GS1 от 2000г.

Листването на продуктите в БГ Баркод ще помогне на фирмата да отговори по-добре на изискванията на продажбите на съвременния дигитален свят.  За да направи крайният потребител правилния избор, кой продукт да закупи от множеството, той се нуждае от достоверна и максимално изчерпателна информация, както в електронните магазини, така и във физическите, където клиентът може  да сканира баркода.

Повече информация за каталога БГ Баркод: https://www.gs1bg.org/bg/2019/01/07/продуктов-лкаталог-бг-баркод/

Фейсбук: https://www.facebook.com/gs1bulgaria/


26.07.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад