Назад

Близо 2/3 от компаниите смятат, че субсидирането на партиите от страна на държавата трябва да бъде 1 лев на гласБТПП извърши анкетно проучване сред бизнеса във връзка с субсидирането на партиите и възможностите за финансиране от страна на компаниите, НПО и физическите лица. Проучването е направено в периода 28 юни-3 юли 2019 година (преди влизане на законовите поправки за намаляване на субсидиите).

Според 75% от фирмите, ако държавната субсидия се премахне или стане 1 лев на глас, партиите ще оптимизират структурите си и ще станат по-ефективни.

Повечето компании считат, че намалената субсидия ще бъде компенсирана с пари от бизнеса - 74% от анкетираните.

Около 60% от компаниите виждат като ефект при намаляване на субсидиите на 1 лв. изчезване на „малките“ партии и оставане само на „големите“ партийни структури. От друга страна, когато действащите партии нямат благодат да ползват парите, затова че има гласоподаватели, това ще даде шанс на други партии да влязат в предизборното състезание, особено що се отнася до равноправието с разполагане на финасови средства.

От друга страна проучването сочи, че намаляването или премахването на субсидията ще доведе според фирмите до  редица предимства:

  • до ограничаване на членството в партиите по семеен ред
  • намаляване на зависимостта от гласоподавателите
  • минимизиране на разходите за несвойствена дейност
  • по-стриктен вътрешнопартиен контрол

В анкетата членовете на БТПП предлагат да се обърне внимание и на други средства за финансиране на партиите – по-голям членски внос и предоставяне на разумни рекламни пакети преди изборите.

Участници в анкетата смятат, че финансовата подкрепа за партиите трябва да идва от членовете или симпатизанти с лични средства, като партиите следва да печелят хората с идеите си. Като ефект от редуциране на субсидията партиите виждат и създаването на една по-конкурентна среда – защото те няма да разчитат на пари от държавата.

45% от фирмите подкрепят предложението те да финансират партиите, но при определени условия, а именно:

  • да има по-голяма прозрачност на предоставяните средства, както и на разходването им
  • да се криминализира получаването на суми с неясни източници

46% от компаниите се притесняват, защото

  • ще се оказва натиск от страна на партиите върху бизнеса
  • определени компании ще бъдат покровителствани

67% от анкетираните споделят виждането, че когато партиите са финансирани от фирмите или НПО, то трябва да има фиксиран максимален размер. Таванът да е определена сума, но да не е свързана с размера на компанията или оборота

72% са против финансирането да е определен процент от оборота или приходите на компаниите, 62% са против финансирането да се извършва на база на размер на компанията (микро, малко, средно или голямо предприятие).

63% заявяват, че размера на субсидията за партиите трябва да бъде 1 лев на глас, а 78% подкрепят въвеждането на лимити за финансиране. Решението за намаляване на субсидиите е добро,но ще има търсения ефект само ако има по-затегнат контрол, защото от анкетата си проличава мнението на бизнеса, че плащанията „под масата“ ще останат.


30.07.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад