Назад

Среща на Евроклуба по случай поемането на председателство на Съвета на ЕС от Република Финландия

Новото председателство е ориентирано към взимане на сериозни мерки в отговор на климатичните промени

Enterprise Europe Network към Българската търговско-промишлена палата бе домакин на традиционната среща на Евроклуба по случай разглеждане на постиженията на Румънското председателство на Съвета на ЕС и поемане му от Република Финландия. Участие в срещата взеха Н. Пр. Пайви Блинникка, посланик на Република Финландия в България, Н.Пр. Йон Гълеа, посланик на Румъния в България.

Събитието бе официално открито от Цветан Симеонов, председател на БТПП, и проф. Ингрид Шикова, председател на Евроклуба. "За да имаме по-добра икономическа среда е нужно гражданите в Европейския съюз да са по-активни", каза при откриването председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов. "Пасивността не води до най-добрите резултати", напомни той и оцени като неуспешно за бизнеса изпълнението на Лисабонската стратегия.

Проф. Ингрид Шикова подчерта, че през тази година избирателната активност по време на изборите за Европейски парламент е висока, което може да бъде основа за оптимизъм.

Н. Пр. Йон Гълеа представи постигнатите резултати по време Румънското председателство на Съвета на ЕС. Той постави акцент върху част от по-важните постижения, сред които са провеждането на над 1800 срещи, подписването на 90 политически споразумение, 87 заключения на Съвета, 90 тристанни споразумения и 98 подписани законодателни акта. Представени бяха резултатите по линия на Икономическия и паричен съюз, вътрешния пазар, земеделието, околната среда, безопасността, транспортът и енергетиката.

Срещата продължи с презентация на Н. Пр. Пайви Блинникка, която запозна участниците с приоритетите на Финландското председателство, а именно: 1) Укрепване на общите ценности и върховенството на закона; 2) Повишаване на конкурентоспособността и социалното приобщаване; 3) Укрепване на позицията на ЕС като световен лидер в действията в областта на климата; 4) Защита цялостната сигурност на гражданите. Финландия за трети път ще председателства Съвета на ЕС, като страната е втора в триото Румъния, Финландия и Хърватска. Новото председателство е ориентирано към  взимане на сериозни мерки в отговор на климатичните промени, а именно преизползване на ресурсите и редуцирани на емисиите от въздушния транспорт и емисиите на парникови газове. Видеото, представящо Финландското председателство може да видите тук.

Събитието завърши с неформална дискусия и откриване на изложбата на младата художничка Даниела Стойкова.

За повече информация относно нашите събития, следете нашите страници: http://een-bcci.com/ и https://www.bcci.bg/.


08.07.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад