Назад

Кръгла маса на тема: „Перспективи пред развитието на иновациите в сферата на телекомуникациите и информатиката“

По инициатива на Съвета по иновации при БТПП на 02 юли се състоя Кръгла маса на тема: Перспективи пред развитието на иновациите в сферата на телекомуникациите и информатиката“. Форумът бе организиран съвместно с ЕЕN при БТПП, както и с департаменти „Телекомуникации“ и „Информатика“ при Нов български университет (НБУ). НБУ и БТПП през януари 2019 г. сключиха договор за сътрудничество и форумът се провежда в съотвествие с него. Инвестиционният форум бе открит и модериран от доц. д-р Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации и член на УС на БТПП.

Приветствие към участниците в Кръглата маса направи проф. Антони Славински, председател на Настоятелството на Нов български университет. Той изнесе и доклад на тема: „От какво да се страхуваме при перспективата изкуствен интелект?“.

Втората презентация бе на гл. ас. д-р Екатерина Цветанова от департамент „Администрация и управление“ при НБУ на тема „Взаимодействието между човека и „интелигентните“ машини”.

Интересен доклад направи д-р Слав Ангелов от департамент „Информатика“ при НБУ на тема: „Извличане на знания и технологии за големи данни“.

Обстойна презентация изнесе доц. д-р Георги Петров, ръководител на департамент „Телекомуникации“ при НБУ, на тема: „Възможности и перспективи за развитие на „Хардуерна академия“ в България“.

Оживена дискусия на тема „Киберсигурност“ предизвика доклада на гл. ас. д-р Филип Андонов от департамент „Информатика“ при НБУ, експерт в сферата на компютърната сигурност. Неговата презентация бе на тема: "Запознаване с рисковете в киберпростраството".

Изключително интересна и полезна за развитието на планинския туризъм у нас бе презентацията на Боян Пресолски, който през тази година се дипломира по специалност „Телекомуникации“ в НБУ  и е основател и ръководител на "Българска асоциация на хижите с обсервация". Неговата презентация бе на тема: „Проект за осигуряване на безплатен интернет достъп в хижите в България“

Последната презентация бе на асистентката и докторант в Института по аграрна икономика при Селскостопанска академия Божура Фиданска на тема: "Възможности и перспективи пред въвеждането на дигитални иновации в сектор земеделие".

В дискусията след форума се включиха: Мария Стефанова, управител на ЦИИТ Глобал, Владимир Данчев от Българско дипломатическо дружество, Мирослава Узунова от фирма „NLP“, както и редица други учени и експерти по телекомуникации и информатика, а също и от няколко представители на стартъп общността у нас.


04.07.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад