Назад

Българо-китайския бизнес форум в Пекин и посещение в Международната търговска палата „Пътят на коприната“

Българското посолство се оказа малко за да побере всички желаещи да участват в Българо-китайския бизнес форум, който се проведе в Пекин в рамките на официалното посещение на българския държавен глава Румен Радев в Китай. Събитието бе организирано от БТПП, съвместно с Китайския съвет за насърчаване на международна търговия, Международната търговска палата „Пътят на коприната“ и Посолството на България в Китай.

Форумът бе открит от президента Румен Радев, който подчерта наличието на открита политическа воля на най-високо равнище за разширяване на бизнес контактите между България и Китай. Той акцентира върху добрата бизнес среда в страната, ниските данъци в България, висококвалифицираната работна ръка и взаимното доверие, които са отлична основа за задълбочаване на двустранните бизнес отношения. Сред обсъдените с китайския президент Си Дзинпин теми бяха: откриване на пряка въздушна линия, откриване на клон на китайска банка в нашата страна, както и създаване на българо-китайски център за развойна дейност като допълнителен стимул за насърчаване на търговско-икономическите връзки.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов се обърна към участниците, сред които бяха повече от 150 предприемачи. Той посочи, че основната цел на форума е постигане на по-голям стокообмен. За периода януари-декември 2018 г. двустранният стокообмен се равнява на 2439.2 млн.щ.д. (ръст от 21.6% спрямо същия период на 2017 г.), от които български износ на стойност 881.5 млн. щ.д. (увеличение от 15.5%) и внос на стойност 1557.7 млн. щ.д. (+25.3%). Симеонов отправи и покана към CCPIT Пекин да посетят София с ответна бизнес делегация.

Българските компании, присъстващи на форума, представляваха секторите информационни технологии, финансови технологии, комуникации, селско стопанство, мобилни приложения,инвестиционно банкиране, правни услуги, строителство и инфраструктура, инженеринг, туризъм и др.

След бизнес форума част от българската бизнес делегацията посети и проведе среща с ръководството на Международната търговска палата „Пътят на коприната“ (SRCIC – Silk Road Chamber of International Commerce).Организацията има 153 членове от 81 страни, към които от 2018 г. се присъедини и България. Тя е все още млада организация и в момента изгражда силна мрежа от партньори и членове.

Представяйки организацията, заместник-главният секретар Уанг Ян предложи пълно съдействие на българските фирми с интереси за сътрудничество. Цветан Симеонов запозна домакините с проведените срещи от делегацията в Далиен. Той подчерта готовността, делегирана от правителствата на двете страни, да подкрепят двустранни инвестици и съвместни проекти.

„България е естествена врата на Европа за китайските стоки и инвестиции“, заяви той. „Основните индустрии в страната, сред които са информационни технологии, машиностроене, фармацевтичен сектор, винопроизводство, автомобилостроене, туризъм, също бяха представени. Освен към Европа, България може да отвори път за китайските стоки и партньорства към другите Балкански страни“, подчерта още Симеонов.

През декември 2019 г. в Хонконг ще се проведе следващото голямо събитие на Silk Road Chamber, на което са поканени представители на българския бизнес.

SRCIC има шест комитети за търговия, финанси, култура, транспорт, енергетика и индустриални паркове. Организацията има и подразделения: електронна платформа, the Silk Road International Development Fund, International Artwork Trading Center, Silk Road Cultural Park, and the Silk Road Transnational Financial Leasing Alliance. Тези организации работят на оперативно ниво с членовете на SRCIC.

Обсъдено бе още подаването на проекти към SRCIC от членовете на делегацията.


04.07.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад