Назад

Арбитражният съд и процедура бяха тема на обсъждане по време на посещението на делегация от БТПП в гр. Фуджоу, Китай

Българската делегация от мениджъри и експерти, представители на браншовите организации и членовете на Палатата в Китай, премина лекционен курс, свързан с търговския арбитраж и ролята на търговските палати в арбитражното проводство. Лектор бе г- н Чен Зао Ху, главен секретар на подкомисия на област Фудзиен на Комисията по международен търговски арбитраж и действащ арбитър. Бе обменен опит с представителите от българска страна на арбитражния съд и правния отдел на БТПП. Домакините наблегнаха на предимствата на арбитража в условията на китайската икономика и специфичните нужди на местните предприемачи. Бяха представени статистически данни и примери от практиката, свързани с материята на интелектуалната собственост.

Както българските представители, така и китайските им колеги отбелязаха като основни предимства на арбитража независимостта и безпристрастността, автономията на страните, ефикасността, конфиденциалността и възможността за признаване и изпълнение на арбитражни решения, съгласно Нюйоркската конвенция. Отчетена бе разлика в арбитражните такси, които в арбитражната комисия CIETAC са по-високи от тези в държавните съдилища,  в противовес на съдебните и арбитражни такси в България и АС при БТПП.

На срещата бяха обсъдени и алтернативните методи за разрешаване на спорове - помирителна процедура и медиация като предпочитани от китайските търговци поради особености на националната култура. Българската делегация получи ценна информация относно работата и практиката на подкомисията на област Фудзиен на Комисията по международен търговски арбитраж.

Делегацията проведе и визита в офисите на Търговската палата на област Путиан във Фуджоу. Основана през май 2018 г., с 1 000 членове, Палатата има амбициозната задача да предоставя на членовете си разнообразни услуги, да предоставя правни консултации, да създава професионални комитети и организации. Вицепрезидентът на Камарата, заедно с представители на предприемаческата общност на гр.Путиан, представиха своята дейност и проявиха интерес към възможността за инвестиции в областта на здравните грижи, мебелната промишленост, отдих и свободно време. По време на визитата председателят на търгосвската палата на Путиан и изпълнителен директор на EMAX, представи работата на предприятието, рационализациите, търговските постижения и богатата гама от продукти.

Делегацията продължава следващата седмица с поредица от визити в гр.Пекин

 


05.07.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад