Назад

Среща на българската делегация с представители на Федерацията за търговия и индустрия от област Фуцзян, Китай

Продължава успешно стартиралото в началото на тази седмица обучение на експерти на БТПП, фирми и браншови организации в Китай. На 27 юни бе обменен опит в областта на иновациите и трансфер на технологии в международната търговия, както и бе представен опитът на Китай в глобализацията и приносът  към икономическия растеж. Беше обяснена структурата и системата на функциониране на търговските палати в област Фуцзян.

Част от програмата бе свързана с обмен на опит и среща с представители на Федерацията за търговия и индустрия — Икономически отдел на федерацията, Асоциация за представяне на услугите на чуждестранните търговци, Федерация за текстилна и лека промишленост, Асоциация за китайски и чуждестранни предприемачи. Федерацията за търговия и индустрия е създадена през 1953г. И понастоящем има 167 788 фирми членове и 326 браншови организации. В нея членуват браншови организации, физически лица и предприятия. 

БТПП беше представена от ръководителя на делегацията — Красимир Кирилов. Подробно бяха разяснени услугите, предлагани от Палатата, както и процесът на регистрация на търговско представителство на китайски компании в България. От китайска страна беше проявен интерес за инвестиции в областта на производство на вино, козметика от българска роза и текстилна промишленост. По време на дискусиите бяха обменени идеи за партьорство и бъдещо посещение на България и участие в специализирани изложения.

Обучителната програма за български мениджъри и специалисти започна на 26 юни и приключва на 9 юли с посещение в гр. Пекин.  Визитата се реализира по покана на Министерство на търговията на Китай.


28.06.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад