Назад

Международна конференция „Арбитраж – нови предизвикателства“На 22–23 март 2019 г. ще се проведе Международна конференция „Арбитраж – нови предизвикателства“, организирана съвместно от Българската търговско-промишлена палата, Висшия адвокатски съвет и Софийската адвокатска колегия.

В  програмата на събитието  са включени теми относно арбитража и новите технологии, бизнеса на 21-ви век, защитата на личните данни и интелектуалната собственост, взаимодействието между съда и арбитража и други теми, свързани с дейността на арбитражните съдилища. 

Участие с доклади в Конференцията ще вземат представители от сродни арбитражни институции от водещи европейски страни, представители на бизнеса, адвокатурата, съдии и други практикуващи в страната юристи, ангажирани с проблемите на взаимодействие между съда и арбитража, разрешаване на колективни трудови спорове.

В отделен панел ще бъде представена темата за арбитража в областта на спорта, който набира все по-голяма популярност с оглед нарастващия брой спортни конфликти.

Работните езици по време на Конференцията са български, френски, английски и испански.

Такса правоучастие в Конференцията не се изисква.

При интерес моля да потвърдите Вашето участие най-късно до 15.03.2019 година. За контакти: тeл.: 02 81 17 560; 558, E-mail: acourt@bcci.bg


08.03.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад