Назад

В БТПП бяха представени иновативни подходи във финансовия мениджмънт на старт-ъп компании

По инициатива на Съвета по иновации при БТПП се състоя ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОРУМ на тема:Иновативни подходи във финансовия мениджмънт на старт-ъп компании. Форумът бе организиран съвместно с департамент „Икономика“ при Нов български университет (НБУ) и е инициатива в рамките на сключения през януари т.г. договор за сътрудничество между НБУ и БТПП.

Инвестиционният форум бе открит и модериран от доц. д-р Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации и член на УС на БТПП.

Встъпителната презентация на тема: „Програма за кредитиране на старт-ъп компании на Райфайзен банк, България“ бе на Светослав Пиралков и Лора Ачева, съответно началник и зам.-началник на отдел "Микробизнес" в ЦУ на Райфайзен банк. Те съобщиха, че предстои обявяването на конкурс за старт-ъпи, организиран от банката.

Основната презентация на форума бе представена от доц. Ренета Димитрова, ръководител на департамент „Икономика“ при НБУ и от гл. асистент д-р Ралица Димитрова, директор на програмен съвет към департамента. Те запознаха присъстващите - над 50 представители на старт-ъп общността у нас и студенти от НБУ, както и от други университети, с програмата на новата специализация по финансов мениджмънт за старт-ъпи в НБУ, която е първа по своя характер у нас.

Обстойна презентация изнесе Христо Стоянов, представител на Европейския инвестиционен фонд (член на групата на Европейската инвестиционна банка) в София.

Ангелина Тодорова, ръководител на Звеното за координация във Фонда на фондовете, изнесе презентация на тема: „Представяне на инвестиционните приоритети до 2020 г. на Фонда на фондовете, както и на новите фондове за стартиращи предприятия“

Във форума участва и Леона Асланова, изпълнителен директор на „Иновейшън Акселерейтър България“, която е и организатор на ежегодния инвестиционен форум „Innovation Explorer“. Тя е управител на нов фонд за финансиране на старт-ъпи и иновативни фирми (подписването на договора с Фонда на фондовете е предстоящо). Г-жа Асланова представи доклад на тема:“Инвестираме в култура на иновации“.

Венеция Нецова, президент на ABLE, Bulgaria; StartUp Navigator, представи доклад на тема: "Ключови метрики за ефективност при стартиращите компании“, както и презентира дейността на двете организации, в които членуват предимно старт-ъп компании.

Последната презентация (извън предварителната програма) изнесе Мария Александрова, програмен директор на „Клийнтех, България“, който е български акселератор, подпомаган от Европейския институт по иновации и технологии в Будапеща. Тази организация всяка година организира по няколко конкурса за старт-ъпи и им предоставя финансова възможност да презентират своята дейност пред бизнеса от старт-ъп общността в други страни от ЕС, както и финансов ресурс, за да доразвият своята дейност у нас и да излязат на външни пазари.

 В дискусията след форума се включиха: Ганчо Колаксъзов, бивш зам.-кмет на Пловдив и ръководител на Център за трансфер на технологии; Йордан Трендафилов, проектант на екологични обекти, Ангел Ангелов, управител на Адиг груп, който е член на СИ и СБО при БТПП,  както и редица други финансисти и инвеститори, а също и от няколко представители на старт-ъп общността у нас. Въпроси към лекторите бяха отправени и от присъстващите младежи и студенти.


06.03.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад