Назад

Групата на работодателите в ЕИСК призовава за прагматичен и ефикасен подход относно минималния доходНа 20 февруари 2019 г., Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) прие становище, призоваващо за приемането на Рамкова директива на ЕС за минималния доход. Групата на работодателите* напълно споделя мнението на ЕИСК, че са необходими мерки за борбата с бедността, но счита, че предложеният инструмент в становището не е правилният.

Ето защо, Групата на работодатели изготви контрастановище, в което представя предложенията си за мерки, които да бъдат предприети за намаляване на бедността. Контрастановището беше подкрепено от почти 40% от членовете на ЕИСК.

Борбата с бедността трябва да е съвмествен ангажимент на ЕС и държавите-членки. ЕС трябва да насочи усилията си към провеждането на реформи и създаването на подходящи условия за бизнеса, за да се откриват нови работни места. Добре функциониращата икономика и стабилните политики в областта на икономиката и пазара на труда са отправната точка за успех в това начинание.

Системите за минимални доходи, приети в отделните държави-членки, играят важна роля в борбата срещу бедността. Според Групата на работодателите, действията на национално ниво са не само подходящи, но и най-ефективни. Те гарантират, че системите за доходите са съобразени с традициите и особеностите на системите за социална защита на всяка конкретна държава.

Минималният доход сам по себе си, обаче, не може да произведе резултати в борбата срещу бедността. Освен основата от стабилни политики в областта на икономиката и пазара на труда, са необходими и редица други целенасочени политики и действия, като приспособяване на политиките и услугите в сферата на заетостта, социалните и здравните услуги и др.   

Пълното становище на президента на Групата на работодателите ТУК

-----------------

* Групата на работодателите (I група) обединява предприемачи и представители на сдружения на предприемачите от сферата на промишлеността, търговията, услугите и селското стопанство в държавите – членки на ЕС. Нейните  членове идват от света на бизнеса и са в досег с реалностите на ежедневието. 

 


05.03.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад