Назад

Нов проект на БТПП за по-бързо адаптиране на имигрантите към пазара на трудаБългарската търговско-промишлена палата започва изпълнението на нов проект, който е свързан с адаптацията към трудовия пазар  на имигранти от  трети страни. На Европейско ниво е констатирано, че  едно  от основите предизвикателства при осъществяване на тази цел е  липсата на междинни звена, които   да  изпълняват  тази роля. В случая,  търговско-промишлените палати, работодателските организации, службите по  труда, центровете за професионлно обучение, могат най-бързо да изградят капацитет и да  играят ролята на посредник между имигрантите и  работодателите,  за да подпомогнат процеса на пазарна и социална адаптация на имигрантите.

Проектът ще се реализира  в продължание на 3 години от 8 организации от 4 страни, в които има съществен брой имигранти - България, Гърция, Италия и Швеция.

На  18 и 19 февруари т.г. в Атина  се проведе  първата работна среща на партньорите. Обсъдено беше в детайли изпълнението на планираните дейности, тяхната реализация и времето на изпълнение.

Основните дейности по проекта са свързани с разработване на платформа за он-лайн обучение,  панел с  информация, свързана със законодателството, регулиращо пазара на труда,  права и задължения на имигрантите и др. В платформата ще бъде интегриран и информационен панел с полезна информация за работодателите, които имат намерение да наемат имигранти. Ще се предвиди  и възможност за регистриране и предлагане на свободни работни места и съответно информация за имигранти, търсещи работа. Платформата ще функционира на български и английски език.

Освен он-лайн платформата с информация за работодателите  и имигрантите се предвижда издаването на печатни  материали  и провеждането на различни събития, насочени към посреднически организации, с цел да повишат техните знания, умения и  капацитет за по-ефективна работа с имигранти и работодатели.


20.02.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад