Назад

Глобален форум GS1 в Брюксел

Системата GS1 ще позволява проверка на валидността на фирмени префикси, номера на търговски единици и номера на локации
Фокусът на тазгодишния Глобален форум GS1 е верификацията. Официално откриване бе направено от Мигел Лопера, президент и изп.  директор на GS1. Гласът на индустрията бе представен от Кати Венгел, Джонсън и Джонсън и вицепрезидент на GS1. Посочени бяха основните приоритети в дейността за настоящата година, а именно:

  • Световен регистър за проверка валидността на различните идентификатори,
  • Регистър  на машини, локации и продуктите в борбата с нелегалната търговия с тютюневи изделия,
  • Утвърждаване на идентификаторите  GS1 за връзка с регулираната база от данни за медицински изделия

Всички представители на водещи световни фирми оцениха високо ролята на GS1.

Рафаел Лейтериц, мениджър проекти в Гугъл шопинг: “ Без стандартна идентификация и вашата работата, Гугъл шопинг нямаше да съществува“.

Водеща ще бъде ролята на организацията и за проследяване на движението на рискови стоки като тютюневите изделия, където  платформата на GS1 е най-съобразена с изискванията на ЕС - начина на генериране на номерата позвалява да бъдат най-кратки и невъзможни за фалшифициране, съвместими са с ISO и вече са готови за приложения. Представители на Европейската комисия подкрепят приложението на стандартите GS1. Испания вече се е възползвала от предложенoто решение на GS1 и има готовност за неговото прилагането.

Делегация на GS1 България взе участие във форума. GS1 България ще продължи да информира определения вече за България Издател на идентификатори, Печатницата на БНБ, а така също и Министерството на финансите като институция отговорна за новите правила за проследяване на тези акцизни стоки.

Определена е също стратегията  2018 – 2022 за развитие на здравеопазването, като се набляга на уникална идентификация на медицински изделия, проследимост на лекарствата, ангажиране на заинтересованите страни при клиничните изпитвания, работа с хуманитарни организации, предизвикателства в сектора, свързани с дигитализацията.


19.02.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад