Назад

Представяне на възможностите за финансиране по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и новата процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

Събитието ще се проведе на 21 февруари от 10:00 часа в зала „А“ на БТПП


Enterprise Europe Network, съвместно с ТПП – Кюстендил и БОТО, организират представяне на тема: Възможности за финансиране по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и новата процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“. Събитието ще се проведе на 21 февруари от 10:00 часа в зала „А“ на Българска търговско-промишлена, гр. София, ул. Искър 9.

Основните теми, които ще бъдат дискутирани са:

Панел I ОПИК: постигнати резултати и предстоящи възможности

  • Финансирани проекти и изплатени средства
  • Процедури до края на програмния период

Панел II Процедура "Подобряване на производствения капацитет в МСП"

  • Цел, индикатори и резултати
  • Допустими кандидати и проекти
  • Финансова рамка и бюджет на Програмата

Целта на събитието е да представи постигнатите до момента резултати, добри практики и предстоящи възможности по ОПИК, с акцент върху на новата процедура: „Подобряване на производствения капацитет в МСП“. Целта на процедурата е подобряване на производствения капацитет, повишаване на конкурентоспособността и засилване на експортния потенциал на малките и средните предприятия. Участниците в събитието ще се запознаят с условията за допустимост и кандидатстване, както и с изискванията за подготовка на необходимия комплект документи. Лектори в обучението са представители на Министерство на икономиката, които ще представят най-важната и изчерпателна за потенциалните кандидати информация, свързана с програмата, като ще може да се обсъдят тънкостите, на които трябва да бъде обърнато специално внимание, за да бъде едно проектно предложение успешно.

За кого ще бъде полезно обучението?

Събитието е насочено към представители на микро, малки и средни предприятия, търговци по смисъла на ТЗ или ЗК или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава членка на ЕИП. Обучението е подходящо за компании, които ще развиват дейности, свързани с подобряване на производствените процеси, намаляване на разходите и подобряване на предлаганите продукти (стоки и/или услуги).

За да участвате е необходима предварителна регистрация. Местата са ограничени!

Побързайте да заявите своя интерес в срок до 20.02.19г. /сряда/.

За да се регистрирате за събитието и да видите програмата следвайте следния линк:  https://page.co/LYvD

За повече информация:

Българска търговско-промишлена палата

Enterprise Europe Network

тел: 02/8117 505 / 515 / 525

 


13.02.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад