Назад

Бизнес делегация от Кралство Нидерландия ще посети страната ни през априлГлавният секретар на БТПП Васил Тодоров проведе работна среща с представители на посолството на Кралство Нидерландия в София - Питър ван Флит, заместник ръководител на мисията, Моника Николова, икономически и търговски съветник, и Питър де Рюитер, представител на Конфедерацията на холандската индустрия и работодатели.

Срещата бе по повод предстоящо посещение на бизнесмени от европейската страна в София в средата на месец април тази година. Планува се представители на частни фирми - малки и средни предприятия от областите информационни технологии, селско стопанство, хранителна промишленост, транспорт, опаковъчна промишленост, индустрия, консултантски услуги и др. да се включат в посещението и да осъществят бизнес контакти с потенциални партньори от България.

Васил Тодоров подчерта опита на БТПП при организиране на подобни събития, в сътрудничество с партньорски организации в чужбина и дипломатически представителства.

Бе договорено сътрудничество за осъществяване на посещението на холандските предприемачи и намиране на подходящи български партньори. БТПП ще информира допълнително за дата и място на провеждане на срещите.

-------------------

По информация от Министерството на икономиката, Кралство Нидерландия през 2017 г. е на 10 -то място в износа и на 8-мо място във вноса на България. Стокообменът възлиза на 1 773.7 млн. евро. В периода януари – юли 2018 г. износът за Нидерландия е в размер на 342.5 млн. евро (9.3% ръст, в сравнение със същия период на 2017 г., 2.6% дял и 8-мо място в българския износ). Вносът от Кралство Нидерландия е на стойност 575.0 млн. евро (11.5% ръст, в сравнение предходната 2017 г., 3.7% дял и 11-то място в българския внос). Салдото е отрицателно за България и е на стойност -232.5 млн. евро. Стокообменът възлиза на 829 млн. евро.

За периода 1996 – 2017 г. преките чуждестранни инвестиции на Нидерландия в България възлизат на 8.1 млрд. евро, с което страната се подрежда на 1-во място по размер на ПЧИ в България. За първата половина на 2018 г., инвестициите от Холандия в България възлизат на 258.1 млн. евро.


14.02.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад