Назад

БТПП и ИАНМСП обединяват усилията си за подпомагане развитието и интернационализацията на МСППредседателят на БТПП Цветан Симеонов и изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия  Бойко Таков проведоха работна среща, на която  обсъдиха приоритетите и актуалните въпроси за сътрудничеството между двете институции.

Във фокуса на разговора бяха поставени инициативи на двете организации за подпомагане развитието  и интернационализацията на МСП. Отбелязана бе ролята на държавата за създаване на благоприятни рамкови условия за свободното развитие на малките и средни предприятия, за увеличаване на приноса им за растежа, работните места и програмата за устойчивост. В тази посока са наложителни промени, които да създадат условия за преодоляване на прекомерната административна тежест върху МСП.

Цветан Симеонов обърна внимание на необходимостта от по-нататъшно улесняване на вноса на работна сила -  сегашните процедури са сложни и бавни за повечето големи предприятия, а още повече за МСП.

Двете организации ще обединят усилията си за намиране на механизми за провеждане на политики, насочени към нуждите на МСП за улеснен достъп до финансиране и използване  възможностите за насърчаване и усъвършенстване на уменията за развитието им.

  


15.02.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад