Назад

Бизнес делегация ще придружава Президента на Република България Румен Радев в Република СловенияБългарската търговско-промишлена палата информира, че в периода 11 – 12 март 2019 г., Президентът на Република България Румен Радев ще осъществи официално посещение в Република Словения.

В рамките на визитата на българската делегация, между двете страни е договорено провеждането на бизнес форум с двустранни срещи в гр. Любляна с участието на  представители на деловите среди на двете държави. Целта на бизнес форума е създаване на контакти между бизнеса от двете страни, запознаване със спецификата и възможностите на пазара и търсене на нови форми за взаимноизгодно сътрудничество. Очакваният краен резултат е свързан с активизиране на стокообмена между България и Словения, както и стимулиране на съвместните инвестиции.

Република Словения е развита страна и по брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението е на първо място сред славянските държави. Почти 2/3 от работоспособното население е заето в сферата на услугите, а останалите 1/3 в промишлеността и строителството. Словенският БВП на глава от населението е равен на средният за Европейския съюз (ЕС) и в размер на 84%.

Във връзка с предстоящото посещение на Президента на Република България, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) сформира бизнес делегация от представители на български предприятия от следните сектори: ИКТ, иновации, високи технологии, фармацевтика, селско стопанство, хранително-вкусова промишленост, туризъм, производство на мебели, текстил и др. В рамките на посещението се предвижда да бъде проведен и българо-словенски бизнес форум.

Желаещите да участват в делегацията, следва да заявят предварителен интерес, като изпратят попълнена приложената регистрационна форма най-късно до 20.02.2019 г. на е-mail адрес: n.georgieva@sme.government.bg с копие до БТПП: interdpt@bcci.bg.

Оставаме на разположение за допълнително съдействие: БТПП, тел.: 02 8117 489.

ИАНМСП допълнително ще изпрати информация с финансовите параметри на посещението и подробна програма на регистрираните участници.

 

Приложение: Регистрационна форма


13.02.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад