Назад

Информационна среща „Подкрепата на Столична община за инвестициите, предприемачеството, иновативните и стартиращи фирми в София“

Съветът за инвестиции към БТПП, заедно с Общинският гаранционен фонд за МСП/ОГФМСП/ и Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции/СОАПИ/ организираха презентация на тема: „Подкрепата на Столична община за инвестициите, предприемачеството, иновативните и стартиращи фирми в София”. Презентацията бе посветена на новата програма на Столична община „Акселератор Стартъп София” за ускорен достъп до финансиране на иновативни, стартиращи и социални предприемачи.

Заместник-председателят на БТПП Георги Стоев откри събитието като заяви, че бизнесът в настоящето има нужда най-вече от информация, която търговската палата и съответните държавни и регионални институции трябва да предоставят и разясняват.

Владимир Томов, председател на Съвета за инвестиции към БТПП, в който членуват банки, инвестиционни фондове, частни инвеститори, финансови институции, гаранционни фондове, общински и държавни  агенции, подчерта, че е добре да има комплексен подход при финансирането на бизнес проектите.

Председателят на постоянната комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество в Столичния общински съвет и Председател на ОГФМСП Ирина Йорданова подчерта, че подкрепата на Столична община за бизнеса и предприемачеството в София не би била пълноценна без тясното сътрудничество с организациите, които представляват бизнеса. „Ние разчитаме изключително много на това сътрудничество и постоянно го развиваме през последните десет години под различни форми на взаимодействие“, посочи г-жа Йорданова. „Осъществяваме много тесен диалог с бизнеса преди да приемем бюджета на СО“, допълни тя. „Така например, проектобюджет 2019 беше представен пред Консултативния бизнес съвет към Кмета на СО още в началото на декември, а зам.-кмета на СО г-н Барбалов проведе срещи с ръководствата на работодателски организации, за да чуе тяхното мнение и предложения“. Г-жа Йорданова приветства членството на ОГФМСП и СОАПИ в Съвета по инвестиции към БТПП. Тя обяви иновативния проект на Столична община „Акселератор Стартъп София”, създаден по инициатива на кмета г-жа Фандъкова, който обединява усилията на Общинския гаранционен фонд, СОАПИ и на Програма „Европа“ на СО.

Николай Ценков, управител на ОГФМСП обясни, че над 120 млн. лева кредити, гарантирани от Общинския гаранционен фонд, са усвоени, като са подпомогнати 650 малки и средни предприятия. Той представи актуалните гаранционни схеми на Фонда, улесняващи достъпа до финансов ресурс за МСП на територията на Столична община. С цел подпомагане и стимулиране на иновациите и стартиращите предприятия през 2018 г. ОГФМСП започва специализирана гаранционна схема за иновативни и/или стартиращи предприятия - Програмата ФИСП, разработена в изпълнение на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на София. 

Надя Султанова представи Столичната общинска агенция за приватизация  и инвестиции (СОАПИ), която предоставя актуална информация за приоритетните индустрии на територията на гр. София и активно привлича чуждестранни инвеститори.

Александър Сарафов и Деница Боева представиха новия инструмент „Акселератор Стартъп София” и запознаха участниците с начина за кандидатстване. Целта на новата програма е да работи с предприемач, физическо лице или стартираща фирма за период от 3 до 5 месеца, предоставяйки им финансиране в размер 5-10 хиляди лв. и да ги подготви за представяне през следващ етап за финансиране от банки и стратегически инвеститори. Предприемачите участват с 10% съфинансиране в проекта. Крайният срок за кандидатстване по Програмата е 28 февруари 2019 г. Заинтересованите компании могат да се запознаят с насоките за кандидатстване и пълната информация и възможност за кандидатстване на сайта www.evropa-so.bg

Участниците – над 80 представители на бизнеса, младежки предприемачески организации и общността от София, проведоха задълбочена дискусия с презентаторите.


20.02.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад