Назад

Българският и европейският бизнес категорично отхвърлят гласуването с квалифицирано мнозинство.В две успоредни проучвания – на Европалати и на Българска търговско-промишлена палата за преминаване от гласуване с единодушие към квалифицирано мнозинство в някои аспекти на данъчното облагане и социалната политика, бизнесът категорично отхвърли тези предложения.

Според членове на БТПП предлаганата промяна застрашава в изключително висока степен интересите на държавите, защото ще даде възможност за приемане на решения на база политически и икономически интереси на отделни групи.

Макар кратките срокове, българският бизнес се активизира по отношение на интереса към гласуването и категорично, с близо 70% според проучването на БТПП,  отхвърли възможността за квалифицирано мнозинство. Като една от страните с най-ниски данъци в ЕС и с най-малък брутен вътрешен продукт, за нас би било в ущърб да ни налагат политики, които могат да навредят на икономиката. Това на практика би означавало лишаване от глас и невъзможност за влияние върху процесите. 

В проучването на Европалати сред 12 страни (търговски палати) от ЕС:

100% се противопоставиха на преминаването от гласуване с квалифицирано мнозинство с единодушие по отношение на данъчното облагане. Като се има предвид чувствителността на тази област на политиката, дори и всеки компромис, постигнат в резултат на единодушното приемане по данъчни въпроси, със сигурност е много по-добра стъпка, съобразена с интересите на всички държави-членки, в сравнение с гласуването с квалифицирано мнозинство. Затова според Европалати и БТПП е необходимо да се поддържа подкрепата за пълния данъчен суверенитет на държавите-членки.

91% от изследваните страни в проучването се противопоставиха на преминаването от гласуване с квалифицирано мнозинство по въпросите на социалната политика.  Областите на социалната политика, уредени с единодушни правила за гласуване, включват защита след прекратяването на трудов договор, социално представителство и защита на интересите на работниците и работодателите, условия за наемане на работа на граждани на трети страни, които законно пребивават в ЕС, социално осигуряване и защита на работниците. Като се има предвид значимостта на тези въпроси, както разнообразието на членовете на ЕС и традициите на държавите-членки и на техните системи за социална сигурност и социална защита, изглежда, че използването на  гласуване с единодушие е напълно оправдано.

За повече информация:

http://www.eurochambres.eu/DocShare/docs/3/JBIMOMHACFIGHJCEONPEBKDMMHYD4DMQQLQDUO41B34P/EUROCHAMBRES/docs/DLS/More_efficient_law_making_in_social_policy-2019-00013-01.pdf

http://www.eurochambres.eu/DocShare/docs/2/JBIMOMHACFIGHJCEONPEBKDM59VC5I38RJ5A4TH9SOQH/EUROCHAMBRES/docs/DLS/EUROCHAMBRES_reaction_on_QMV_in_taxation-2019-00004-01.pdf

 


28.01.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад