Назад

На 9 февруари в България и останалите страни членки на ЕС предстои официалният старт на системата за верификация на лекарствата

GS1 България е на разположение за въпроси, свързани със стандартната маркировка


  • Това е успешна история. Направихме го.“ -  Андреас Уолтър, директор на Европейска организация за верификация на лекарствата
  • Стартирането на Националната система за верификация на лекарства няма да представлява пречка за достъпа до лекарства на българските пациенти и за работата на аптеките“ - Илиана Паунова, изпълнителен директор на БОВЛ

На 23 януари в София се проведе конференция на тема „Национална система за верификация на лекарства – гаранция за Вашата сигурност“. Конференцията е по повод предстоящия официален старт на Системата за верификация на лекарствени продукти в Европа на 9 февруари 2019 г.

Процесът по сериализация на лекарствата и внедряването им в система за верификация се въвежда в Европа с цел противодействие на фалшифицирането на лекарства и проследимост на всяка опаковка от производителя до крайния потребител. По данни на Световната здравна организация (СЗО), делът на фалшифицираните лекарства в развитите страни е 100 млн. опаковки годишно, а в останалите - до 30% от всички лекарства. Най-рисково е предлагането в Интернет, където по данни на СЗО рискът човек да попадне на фалшиво лекарство е 50%.

Системата за верификация е финансирана от фармацевтичния сектор и има за цел да предотврати навлизането на фалшиви лекарства в аптечната мрежа, за да повиши сигурността и безопасността на пациентите. Верифицирането на определен лекарствен продукт се постига посредством сканиране на матричния код GS1 DataMatrix (международен стандарт https://www.gs1.org/healthcare), с който се маркират отделните лекарствени опаковки. Сдружение  GS1 България е на разположение за въпроси, свързани със стандартната маркировка (тел. за контакт 02/8117433).

В рамките на настоящата година се очаква да се изчерпят количествата със старата маркировка и да останат тези, които са приведени в съответствие с новите изискванията.

В България е изградена Национална система за верификация на лекарствата, която е свързана с централен европейски хъб. Чрез него се обменят данни за произведените лекарствени опаковки с цел извеждането на фалшиви лекарства от легалните вериги на доставки. Системата стартира официално на 9 февруари, като е предвиден преходен период, без налагане на глоби и санкции, в който се дава възможност на засегнатите участници да подадат своите заявки и да се свържат.

У нас, към 21 януари 2019г. над 10 млн. лекарствени опаковки вече са сериализирани и са качени успешно в европейския хъб в производствена среда. Над 1500 аптеки, от които 96 болнични, 70 търговци на едро и 180 притежатели на разрешение за употреба, са свързани с Националната система за верификация.

Дни преди официалното въвеждане в експлоатация, проведената конференция имаше за цел да популяризира основните ползи за обществото и гражданите, както и да се обсъдят предизвикателствата от гледна точка на законодателите, изпълнителната власт, регулаторите, индустрията, дистрибуторите, фармацевтите и пациентите.

Официално откриване на конференцията бе направено от Жени Начева, зам.-министър на здравеопазването. В панелите и дискусиите взеха участие Андреас Уолтър, директор на Европейска организация за верификация на лекарствата (EMVO), Богдан Кирилов, изп. директор на ИАЛ, Илиана Паунова, изп. директор на БОВЛ, проф. Асена Стоименова, д-р Станимир Хасърджиев, председател на Националната пациентска организация, представители на сертифицирани ИТ доставчици и здравни асоциации.


24.01.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад