Назад

Засилване на стокообмена с Кипър

Договаряне на постоянен обмен на актуална информация, съвместни дейности и насърчаване активността на бизнеса


Новоназначеният посланик на Кипър Н.Пр.Мариос Кунтуридес посети БТПП и се срещна с  председателя Цветан Симеонов. По време на срещата бяха разменени идеи за общи планове за развитие на двустранните икономически отношения.

Симеонов представи дейността на Българската търговско-промишлена палата, нейната структура и управление. Той запозна дипломата и с актуална информация относно икономическото развитие на България и предстоящи по-значими икономически събития.

В хода на разговора бе обсъдено отличното сътрудничество с Търговско-промишлената палата на Кипър. С цел продължаване на това взаимодействие бе договорен и постоянен обмен на актуална информация за развитието на двете икономики, съвместни дейности и насърчаване активността на бизнеса.

По информация от Министерството на икономиката през първото полугодие на 2018 г. стокообменът възлиза на 126.7 млн. евро като отбелязва ръст 135.4%. Износът ни към Кипър е в размер на 50 млн. евро, като се отчита ръст от 39.9%. Вносът възлиза на 76.6 млн. евро, ръст от 324.6% в сравнение със същия период на 2017. Възходяща е тенденцията и през 2017 г.

За периода 1996-I-VI.2018 г. инвестициите на Кипър в България възлизат на 2.02 млрд. евро. За първото полугодие на 2018 г. са извършени нетни плащания към Кипър в размер на 8.2 млн. евро.

 


22.01.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад