Назад

Среща с председателя на Българската асоциация по информационни технологииПредседателят на БТПП Цветан Симеонов се срещна с Огнян Траянов, председател на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ). В срещата участва и Весела Калъчева, изпълнителен директор на БАИТ.

Представителите на двете организации обсъдиха възможностите за партньорство по текущи проблеми и инициативи, основната от които е развитието на информационно общество в страната. Основните акценти на срещата бяха насочени към:

  •  изграждането и функционирането на електронно правителство;
  • навлизане на информационните и комуникационните технологии в образованието;
  • възможности за дигитализиране на индустрията, включително приложението ѝ в малките и средни предприятия.

В края на срещата се стигна до извода, че развитието на българската ИКТ индустрия ще помогне за по-бързото развитие на различни сектори в обществото и ще гарантира равнопоставеност,  прозрачност и конкурентоспособност на фирмите на пазара. Двете организации ще търсят възможности за по-широко разпространение и използване на информационните и комуникационните технологии във всички сфери на общественото развитие.


22.01.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад