Назад

Представяне на процедурата „Развитие на регионални иновационни центрове” на среща на председателите на регионалните палати (камари) в БТПП

На 21 януари в БТПП се проведе среща на председателите на регионалните търговско-промишлени палати (камари). В срещата взеха участие 15 регионални палати.

Във връзка с предстоящото обявяване през периода май-август 2019 г. на процедурата „Развитие на регионални иновационни центрове” по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, от представители на Министерство на икономиката бе направена актуална презентация на  Концепцията за процедура по ОПИК за подкрепа на Регионални иновационни центрове. Христиан Султанов, главен директор на ГД “Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката, представи основната цел на процедурата за подкрепа на РИЦ:

  • изграждане и развитие съвременна научноизследователска и иновационна инфраструктура и експертиза;
  • възможност за провеждането на приложни изследвания и развойна дейност от отворен тип;
  • възможност за ускорено икономическо и социално развитие на българските региони.

С оглед на нарастващата необходимост от защита на личните данни и защита на информацията при обмен на данни, на срещата бе представена и дейността на фирма SoCyber, както и възможностите за обучения по киберсигурност в страната.

Председателите на регионалните палати обсъдиха и въпроси на палатската система, свързани с устойчивото развитие на Единната система на БТПП и РТПП (К).


23.01.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад