Назад

Среща на Евроклуба по повод началото на Румънското председателство на Съвета на ЕС

На 17 януари  Enterprise Europe Network към Българската търговско-промишлена палата бе домакин на традиционната среща на Евроклуба, посветена на постиженията на Австрийското председателство на Съвета на ЕС и поемане му от Румъния. Сред официалните гости на събитието бяха Н. Пр. Андреа Вике, посланик на Република Австрия в България, Н.Пр. Йон Гъля, посланик на Румъния в България, и Таня Чунтова, ПР-експерт в Бюрото на Европейския парламент в България. В срещата участваха дипломати,  представители на бизнеса, неправителствени организации и медии.

При откриването на събитието  Цветан Симеонов, председател на БТПП, отбеляза, че срещите на Евроклуба за пореден път привличат голям брой участници и обсъждане на все по-интересни и значими теми от европейския дневен ред.

Модератор на срещата бе председателят на Евроклуба, проф. Ингрид Шикова, която подчерта постигнатото от Австийското председателство през изминалите шест месеца, както и положителните очаквания към съседна Румъния, с която България е започнала дипломатическите си отношения преди 140 години.

Н. Пр. Андреа Вике представи постигнатите резултати по време Австрийското председателство на Съвета на ЕС, като акцентира на: провеждането на форуми, посветени на климатичните промени, антисеминитизма и европейско-африканските отношения, подписването на споразумение по FRONTEX и продължаване на темата за разширяване на ЕС към Западните Балкани.

Срещата продължи с презентация на Н.Пр. Йон Гъля, който запозна участниците с приоритетите на Румънското председателство, а именно:

  • гарантиране на сближаването и кохезията в Европа, за да се постигнат устойчиви и равни възможности за развитие за всички граждани и държави-членки,
  • консолидиране на една по-безопасна Европа чрез засилено сближаване между държавите-членки на ЕС за справяне с новите предизвикателства пред сигурността,
  • укрепване на глобалната роля на ЕС чрез насърчаване на политиката на разширяване, политиката на съседство, по-нататъшното прилагане на Глобалната стратегия.

Таня Чунтова, представи  независима платформа, представяща изборите за Европейски парламент и как може да ангажираме повече хора да гласуват. Презентацията включваше и информация относно значението на изборите за европейската икономика и МСП.

БТПП поддържа виждането, че законодателството на ЕС има голямо въздействие върху правилата за търговия в Единния пазар, данъчната среда, достъпа за финансиране и множество други въпроси, които пряко касаят бизнес средата у нас. Затова Палатата насърчава представителите на българския бизнес да бъдат активни по време на изборите за Европейски парламент 2019. 


18.01.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад