Назад

Стартира Шестият конкурс за иновации за 2018 г.

По решение на Общото събрание на Съвета по иновации при БТПП официално стартира Шестото издание на Конкурса за иновации в две основни категории: „Най-добър Иновативен проект за 2018 г.“ и „Най-успешно предприятие, внедрило в дейността си иновативен продукт през 2018 г.“. Конкурсът  се организира съвместно с EEN при БТПП, Българската академия на науките и със съдействието на Българската банка за развитие.

Очакванията са в настоящото издание на конкурса да се включат повече стартъп компании в сравнение с предходното.  Припомняме, че в последния конкурс за „Най-успешно предприятие, внедрило в дейността си иновативен продукт” с трета награда бе отличена фирма „Нутриджен” - стартъп с предмет на дейност генетични изследвания. Това се оценява като безспорен успех за фирма по-малко от двегодишна история.

Съветът по иновации очаква Вашите иновационни идеи и разработки. Постъпилите документи ще бъдат разгледани и оценени от комисия, в чийто състав са включени представители на научните среди и на бизнеса. Членовете на комисията, както и в предишни издания на конкурса, ще подпишат специални декларации за конфиденциалност. Оценката ще се извърши по критерии, утвърдени от Бюрото на Съвета по иновации, които бяха допълнени и приети на неговото Общо събрание, проведено на 10.05.2017 г.

Отличените проекти/фирми в отделните категории ще бъдат наградени на специална церемония, която ще се състои през месец май 2019 г., в присъствието на представители на медии, министерства, университети, браншови организации, предприемачи и др. Датата на тържествената церемония ще бъде определена допълнително в края на март 2019 г.

Вашите предложения следва да бъдат придружени с кратка анотация на иновативния проект, респективно, представяне на иновативното предприятие и на внедрения в дейността му иновативен продукт.

Анотацията за иновативен проект следва да изразява идеята на автора в синтезиран вид, да е написана в свободен текст на достъпен език, както и да е до пет стандартни страници формат А4, като към тях е възможно по преценка на автора да има до 5 приложения – чертежи, илюстрации в 3D, таблици, диаграми и други сходни обстоятелства, упоменати в критериите, приложени към настоящата покана.

Анотацията за предприятие, внедрило в дейността си иновативен продукт през 2018 г., следва да е до 12 стандартни страници формат А4 и да включва кратко описание на производствената листа на фирмата и по-конкретно, модели и чертежи на изделията с иновативен характер; какво е оборудването, с които те се произвеждат, какви са внедрените патенти и полезни модели от изобретатели от България и от чужбина, както и техни модели и чертежи и други сходни обстоятелства, упоменати в критериите, приложени към настоящата покана.  

Заявките и приложенията към тях следва да бъдат изпратени в срок до 17 ч. на 22 април 2019 г. на E-mail: innovationbcci@gmail.com

Приложение: Критерии за оценяване на участниците 


28.12.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад