Назад

БТПП проведе две срещи между жени предприемачи и „бизнес ангели“На 21 ноември и 12 декември се състояха две срещи между жени предприемачи и „бизнес ангели“ в рамките на осъществявания с участието на БТПП проект SEEWBAN, който цели да насърчи развитието на женското предприемачество чрез изграждане на мрежа от „бизнес ангели“ в Югоизточна Европа.

Общият брой на участниците в двете събития, които преминаха при огромен интерес от страна на жени предприемачи и стартиращи компании на бизнес дами, беше над 45 души. По време на събитията бяха представени шестнадесет иновативни бизнес идеи на жени предприемачи. Освен да се представят пред журито от „бизнес ангели“, жените предприемачи имаха възможност и да установят контакт с потенциални инвеститори, с цел договаряне на евентуално финансиране или друг вид съдействие за своето бизнес начинание.

Представените идеи обхващаха разнообразни сфери на бизнеса и бяха на различни етапи от развитието си. В първото събитие представените идеи бяха от области като онлайн търговия и услуги, производство на органична коприна, конферентен туризъм и социални услуги. Във второто събитие бяха представени идеи от сектора на търговията с храни и напитки, здравословния начин на живот и спортуването, хотелиерството, ИКТ сектора.

И двете събития протекоха в т. нар. „пичинг“ формат, като всеки участник представи кратка презентация на бизнес идеята си, което беше последвано от отговаряне на въпроси от журито. И двете събития впечатлиха и журито и останалите присъстващи както с оригинални бизнес идеи, така и с професионално изготвени и атрактивно поднесени презентации. След събитията присъстващите жени предприемачи и „бизнес ангели“ имаха възможност да проведат допълнителни срещи и разговори в неформална обстановка.

Предстои разглеждане и оценка на представените бизнес идеи, като най-добрите от тях ще бъдат доработени съгласно изискванията на „бизнес ангелите“ със цел тяхното финансиране от страна на инвеститори. Избраните участници с най-добри бизнес идеи ще бъдат поканени, за да се договорят конкретните условия на финансиране и да се подпишат писма за намерение за инвестиция.

Тъй като бизнес идеите, които бяха представени на двете събития, са изключително интересни и по преценка на журито имат голям потенциал да се превърнат в реални и печеливши бизнес проекти, БТПП се ангажира да потърси допълнителни възможности и да промотира представените бизнес идеи пред различни групи инвеститори.

Допълнителна информация за проекта можете да получите на неговия уебсайт или на тел. 02 8117 553.


19.12.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад