Назад

Нов европейски проект ще улеснява интеграцията на мигранти на пазара на трудаБТПП участва в първа среща по нов европейски проект, насочен към улесняване интеграцията на мигранти на пазара на труда в Европейския съюз.

Габриела Димитрова, директор Международно сътрудничество и международни организации в БТПП, присъства на срещата, организирана от Европалати и италианския партньор Formaper в Брюксел.

14 организации от Испания, Италия, Гърция, Франция и България ще разработят и приложат на практика подходът на ERIAS да предложат начини за интеграция на мигранти, включително бежанци, взимайки предвид нуждите от работна ръка на предприятията в съответната страна.

Френският партньор ще разработи тест за готовността на фирмите да интегрират служители от трети страни.

Проектът предвижда събиране и представяне на добри примери за интеграция от различните държави, като начин за преодоляване на евентуални пречки и предразсъдъци относно приобщаването, предлагайки повече информация и насоки за обществото.

Партньорите по проекта ще обхванат съответните национални мрежи на европейско, национално и регионално ниво, за да информират повече от 1500 заинтересовани участници. Над 350 представители на трети страни ще бъдат обучени в рамките на 25 събития, ще им бъде предоставен съвет и консултация как да започнат работа в страна от ЕС, как да основат компания, как да се интегрират на местния пазар на труда. По отношение на бизнеса, над 500 фирми ще бъдат информирани относно инициативите на проекта чрез 8 семинара, поредица от проучвания, регионални, национални и международни срещи, както и чрез индивидуални контакти.

Дейностите по проекта ще започнат в началото на 2019 г. партньори от България са и Търговско-промишлените палати в Стара Загора и Хасково.

Очаквайте актуална информация за конкретните инициативи по проект ERIAS.


19.12.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад