Назад

Новото законодателство за защита на личните данни е факт

Над 70 % от пробивите в сигурността се дължат на човешка грешка или незнание
Новото законодателство за защита на личните данни е факт. Предстои приемането на второ четене от НС на измененията и допълненията в Закона за защита на личните данни.

Важна роля в спазването на закона има всеки служител. По данни от редица международни проучвания над 70 % от пробивите в сигурността се дължат на човешка грешка или незнание.

БТПП като отговорна институция предприе серия от обучения на своите служители с лектори от Асоциация за защита на личните данни.

В БТПП се проведе третото обучение от тази серия, предназначено за служителите на Арбитражния съд. Управленският екип на Асоциация за защита на личните данни  представи промените в нормативната уредба и разясни на служителите техните основните задължения, свързани със защитата на личните данни и спазването на правата на субектите на данни.

Асоциация за защита на личните данни обединява експерти в сферата на защитата на личните данни, предоставя консултации и организира различни мероприятия в областта, включително обучения. Компаниите, които имат интерес от провеждане на специализирано фирмено обучение на техните служители, могат да направят заявка за това на https://www.bcci.bg/gdpr-2018.html.

В партньорство с БТПП Асоциация за защита на личните данни предлага  различни решения за фирмено въвеждане и поддържане на цялостна програма за защита на личните данни.

 

 


22.10.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад