Назад

Прайсуотърхаус Купърс България– одит, данъчни и правни услуги, консултацииПредседателят на БТПП Цветан Симеонов се срещна с Орлин Хаджийски, съдружник в  „Прайсуотърхаус Купърс България” и г-жа Екатерина Алексова, мениджър данъчни услуги.

Бяха обсъдени въпроси относно състоянието на българската икономическа среда и по-специално данъчното законодетелство. Г-н Хаджийски представи основните направления, в които Прайсуотърхаус Купърс България са насочили своите усилия – одит, данъчни и правни услуги и консултации.

Симеонов изказа мнение, че настоящият момент не е подходящ за утежняване на данъчните ставки. Дискутирано беше, че за бизнеса е добре основните параметри на данъчното законодателство да се запазят и необходимостта от повишаване на данъчната култура на предприемачите.

Участниците в срещата се договориха за съвместни действия при изготвяне на данъчни експертизи, анализи  и обучения в областта на данъчните въпроси.

Проведеният през месец септември т.г. обучителен семинар на тема „Трансферно ценообразуване” беше първата успешна съвместна работа, която ще продължи с подбор на подходящи и актуални теми за малките и средни предприятия. Предвиждат се обучения на браншови организации и фирми в страната.

Допълнителна информация за дейността на Прайсуотърхаус Купърс България може да намерите на сайта:  http://www.pwc.com/bg.

 


18.10.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад