Назад

Заседание на НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО.

На заседание на НСТС провело се на 16.10.2018г., Палатата беше представлявана от Васил Тодоров – главен секретар и експерти от юридическа дирекция. Тристранният съвет разгледа Законопроект за хората с увреждания.

            В рамките на дискусията БТПП не подкрепи Законопроектът и изрази съмнение че предлаганите мерки ще допринесат за интеграцията на хората с увреждания. Предложените нормативни промени надграждат вече съществуващи задължения на работодателите по чл. 315 от Кодекса на труда като налагат допълнителни квоти за назначаването на хора с увреждания. За част от предприятията с персонал от 51 до 99 служители квотното разпределение може да достигне до 14%.

            БТПП не е съгласна и с налагането на ежемесечна компенсационна такса за работодателите в размер на 30% от минималната работна заплата за страната, която се явява нов вид социално подпомагане, което е задължение и приоритет на държавата.

            Отделно от това БТПП изрази своите резерви към създаването на няколко нови органа по Законопроекта, които имат съвпадащи или припокриващи се функции, вместо да бъде извършено преструктуриране на съществуващите  такива.  


17.10.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад