Назад

На макроравнище България е страна на стабилност и постижения на бизнес средата

55% от фирмите не се интересуват от провеждането на обществени поръчки в Плевен
На макроравнище можем да посочим България като страна на стабилност и постижения на бизнес средата, в сравнение с всички наши съседи. Това заяви в отговор на въпрос на БТА в Плевен председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов, където се проведе среща между представители на бизнеса, Търговско индустриална камара – Плевен.

Той допълни, че България продължава на бъде страна с нисък държавен дълг, с добри финансови резерви и да отчита излишък в бюджета си, а не дефицит. Това е предпоставка за добър имидж на страната ни като място за инвестиции, подчерта той.

За съжаление все още липсва електронно правителство, има наличие на бюрокрация и корупционни практики, посочи като част от проблемите Симеонов. Той прибави като проблем за бизнеса сериозната липса на квалифицирана работна ръка. Все повече има регистрирани като безработни, които използват слабостите на социалната система, за да отлагат започване на стабилна и надеждна работа, а това е дразнещо за бизнеса, подчерта той. "Тази система трябва да се реорганизира така, че всички слабости, които позволяват многократно ползване на помощи и обучение да бъдат премахнати. Има случаи дори бежанци, които са обучени и са започнали работа, а след това използват слабостите на системата и отново минават на финансови помощи", каза Симеонов.

По повод скока на инфлацията Симеонов коментира, че е имало ясна договорка на бизнеса с управляващите, че няма да се вдигат данъците този мандат, но от скоро е започнало повишаването им под една или друга форма. Това повишава парите в обръщение и повишава притесненията на бизнеса, че ще им се увеличат данъците и те се презастраховат като увеличават цените, поясни Симеонов. По думите му работодателските организации имат важни въпроси, които са на дневен ред. Първият е за определяне на механизъм за минималната работна заплата, вторият - за премахване на класовете, третият - премахване на задълженията на работодателите да плащат първите три дни от болничните, а четвъртият е за премахване на минималните осигурителни прагове. Това би отворило пътя за нормалните социални отношения, заяви председателят на БТПП.

За проблемите на региона говори Георги Русинов - изпълнителен директор на Търговско-индустриалната камара в града. Позицията си представи подробно и кметът на Плевен Георг Спартански. Българската търговско-промишлена палата и Търговско-индустриална камара - Плевен събраха на среща на 17.10.2018 г. представители на бизнеса от региона, на местните власти и медиите за провеждане на дискусия за икономическото състояние и развитието на Плевенския район.

Участваха председателят на БТПП Цветан Симеонов, изпълнителният директор на Търговско-индустриална камара – Плевен Георги Русинов, кметът на града Георг Спартански, областният управител Мирослав Петров, Агенция по заетостта, Инспекция по труда, представители на КНСБ и КТ „Подкрепа“.

Анализът на икономистите от ИПИ е показал следното:

 

 • Брутният вътрешен продукт на глава от населението и заплатите в областта нарастват по-бавно от средните за страната и областта все повече изостава.
 • Намаляването на заетостта и увеличаването на безработицата в областта през 2016 г. контрастира с положителните тенденции на национално ниво.
 • Инвестиционната активност в областта е сравнително ниска.
 • Значително по-ниски от средните за страната остават достъпът и използваемостта на интернет от местното население.
 • Оценките на администрацията за развитието на електронното управление и предоставянето на услуги на «едно гише» от плевенските общини са съизмерими със средните за страната.
 • Областта е сред общините с най-нисък прираст.
 • Коефициентът на механичен прираст също намалява и през 2016 г. достига най-ниското си ниво за последните десет години.
 • Резултатите от зрелостните изпити в областта остават сравнително слаби.
 • Плевен е една от областите с най-добра оценка за състоянието на здравеопазването.
 • Съдиите са сравнително слабо натоварени, а правораздаването  бързо.
 • Интересът към музеите е традиционно висок.

Показана бе таблица с индикатори за икономическото развитие на област Плевен.

Анализът на резултатите от анкетното проучване на БТПП сред фирми от Плевенския регион показва:

 • най-често срещаните проблеми, които възпрепятстват нормалната дейност за бизнеса: липсата на нови работни места, лошата инфраструктура и недостигът на квалифицирани кадри.
 • Бизнесът посочва, че е нужно да се обърне сериозно внимание и на чистотата и образованието в обл.Плевен.
 • Липсата на инвестиции в региона води до корупция в местната и държавна власт и по този начин до неефективност на съдебната  система.
 • Липсата на магистрала, на обособени индустриални паркове и  високото ниво на миграция към София и Европа също са едни от основните проблеми, които компаниите поставят на дневен ред.
 • Според анкетираните, образованието трябва да се обвърже с нуждите на бизнеса, както и да се инвестира повече в инфраструктурата.
 • 72% от фирмите посочват,че има подготвени територии за индустриални зони, бизнес паркове и др.
 • компаниите в областта са удовлетворени от  администрацията, защото услугите се извършват на едно гише, бързо, качествено, без преференции и по електронен път.
 • 55% от фирмите не се интересуват от провеждането на обществени поръчки, а 36 % са удовлетворени от методите и прозрачността на провеждането им.
 • Значителен дял (около 82%) подкрепят публично-частното партньорство като начин на инвестиране в региона .

На срещата бяха представени постижения на БТПП и РТПП/К допринесли за подобряване на бизнес- средата в страната и в региона - изготвени становища, позиции, предложения и др. в защита на интересите на предприемачите, представени пред съответните компетентни органи, които са били приети и са постигнали положителен резултат. Споделени бяха примери за добри практики, реализирани съвместно с местни органи, общински власти, организации, вкл.публично-частно партноьорство;

Представени бяха разработени нови услуги за клиентите, подпомагащи и облекчаващи дейността им:

 • опростена версия на публичната част на Единния търговски регистър на БТПП с възможност за бързо и лесно извършване на справка и Видеоурок за ползване.
 • за фирмите-износители - специален модул за дистанционно попълване и подаване в БТПП по електронен път на формуляри за издаване на сертификати за произход на стоки в съответствие с получената от БТПП Акредитация и членство в Международната верига за сертификатите за произход към Международната търговска камара в Париж, което я прави единствената международно призната организация в България за извършване на тази дейност.
 • възможност за клиентите да попълват и подават по електронен път договор и формуляри за издаване на АТА карнет - международен унифициран митнически гаранционен документ за временен внос, износ и транзитно преминаване на стоки, съгласно Международната Конвенция АТА и Истанбулската Конвенция за временен внос.

 

 • включване в Продуктов каталог на GS1 България /платформа за съхраняване и споделяне на информация за произвежданите стоки;

 

 • 360° заснемане на фирма, и включване в Интерактивна бизнес карта на България;

 

 • Участие в ежегодното икономическо издание на БТПП „Топ 100

 

 • Арбитражният съд при БТПП и Центъра по медиация;

 

 • за МСП - получаване на Сертификат за отличие /"EXCELLENT SME”/.

 

 • Съдействие за изпълнение на изискванията на Регламента за защита на личните данни.

 


18.10.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад