Назад

Кристоф Лайтл, президент на Европалати, с визия относно „План Б“ за БрекзитПредседателят на Европалати Кристоф Лайтл е изпратил писмо до британското правителство с позиция относно „План Б“  за търговско ориентирани преговори за Брекзит. То съдържа визия за бъдещите отношения ЕС - Обединеното кралство. В писмото се казва:

Моят „План Б“ всъщност е много прост. Обединеното кралство трябва отново да се присъедини към единния пазар и да влезе в митнически съюз с ЕС. Успоредно с това ЕС трябва да позволи многогодишен преходен период по отношение на свободното движение на хора.

Да, това ще задължи Обединеното кралство да спазва редица европейски законодателни актове и да признае върховенството на Европейския съд. Да, това също така означава, че Обединеното кралство ще остане пряко свързано с външната търговска политика на ЕС, но не считам това за неблагоприятно предвид допълнителната подкрепа, която то ще предложи във връзка с трети държави.

В сегашния политически и силно политизиран контекст това предложение може да изглежда като значителен компромис и за двете страни, но погледнато обективно, икономическите предимства са безспорни:

  • Избягват се всички възможности за налагане на тарифни ограничения за стоки между ЕС и Обединеното кралство. Това би позволило да продължи прилагането на общи външни мита, като по този начин ще се избегне сложността на прилагането на изискванията на правилата за произхода между ЕС и Обединеното кралство.
  • Много нови нетарифни бариери също биха били избегнати, не само в областта на стоките, но също и по отношение на капитала и услугите, които са ключови сектори за Обединеното кралство и са все по-обвързани с предоставянето на стоки в много икономически дейности.
  • Биха се разрешили различни други потенциални проблеми, свързани с оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС, най-осезаемо по отношение на границата с Ирландия и статута на Гибралтар. “

Пълният текст на писмото на Кристоф Лайтл до британското правителство ТУК

В проучване на БТПП  27% от анкетираните очакват Brexit да се отрази негативно на бизнеса им. Великобритания си остава сериозен финансов център, в който са концентрирани средства за инвестиции и се насочват към подходящи дестинации. Подценяването на ефектите от Брекзит и недооценяване на възможностите, които се създават от ситуацията, не са в полза на българския бизнес, смята БТПП.

От друга страна и британският бизнес е на мнение, че в процеса по Brexit институциите трябва да се фокусират върху безпрепятствената търговия. Това се потвърждава и от едно проучване на GS1 Великобритания - партньор на БТПП и на GS1 България, която излезе с апел: „Повече от 40 години се борим за улесняване на международната търговия – сега е време да защитим свободата на трансграничната търговия!“

БТПП счита, че има възможност за постигане на по-мек вариант на Брекзит. Общите настроения на българския бизнес са в подкрепа на визията и позицията на Кристоф Лайтл и са с очаквания за постигане на напредък в преговорите. Важно е фокусът от краткотрайната политическа полза да се премести към дългосрочната икономическа и търговска реалност.


04.10.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад