Назад

БТПП и местната власт обединяват усилия за подобряване на бизнес средата

Българската търговско-промишлена палата и Кюстендилската търговско-промишлена палата събраха на среща представители на бизнеса от региона, на местните власти и медиите за провеждане на дискусия за икономическото състояние и развитието на Кюстендилския район. На срещата взеха участие председателят на БТПП Цветан Симеонов, председателят на Кюстендилската търговско-промишлена палата Ваньо Костандинов, заместник-председателят Валентин Христов и главният секретар на Кюстендилската търговско-промишлена палата Йордан Беловодски, кметът на града Петър Паунов, областният управител Виктор Янев, фирми от региона, медии.

Преди срещата кметът на града и областният управител запознаха председателя на БТПП с приоритетите на района. Акцент поставиха върху изключително силното развитие на туризма – спа и ловен, както и изразиха надеждите си за повече чисти производства. По думите им изключително наложително е да се развие хранително-вкусовата промишленост с оглед преработката на качествената селскостопанска продукция, която се произвежда тук. Дискутирано бе още, че в града все още не е използван капацитетът на лековитата кюстендилска вода.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов представи работата и функциите на Палатата. Той посочи, че връзката с бизнеса основната дейност на БТПП и потвърди готовността на Палатата да отправя предложения, които да доведат до облекчаване на трудностите пред бизнеса и подобряване на икономическата среда, с което да я направим по-привлекателна и за нашите, и за чуждите инвеститори. След това Симеонов представи повече информация, свързана с работата на Палатата – презентацията ТУК.

По време на дискусията бяха представени и обсъдени основни теми като икономическото състояние на региона и резултатите от проведената от БТПП анкета сред фирмите за проучване на мнението и предложенията им по въпроси от икономически, обществен и социален характер. Според проучването, най-често срещаните проблеми, които възпрепятстват нормалната дейност на местно ниво са липсата на обучени технически грамотни кадри. Според анкетираните компании, областното управление и общинското ръководство трябва да обърне внимание в сферата на образованието и откриването на нови работни места. 60 % от компаниите са удовлетворени от прозрачността и начина на провеждане на обществени поръчки, 20% не са удовлетворени и 20% не проявяват интерес към тях. 80%  подкрепят публично-частното партньорство като начин на инвестиране в региона. Анкетата показва още, че местният бизнес в Кюстендил използва различни услуги, които предлага БТПП, а именно: получава бюлетина „Инфобизнес“, използва сайта на Палатата, заверява външнотърговски документи, запознал се е с продуктовия каталог. Основната информация, която компаниите искат да получават от БТПП/РТПП/К, е насочена към възможности за кандидатстване за инвестиции, нови пазари и добри места за инвестиции. Като основни проблеми пред местния бизнес бяха посочени фактите, че икономиката на област Кюстендил расте през последните няколко години, но доходите и заплатите продължават да изостават от средните нива в страната, местните и чуждестранните инвестиции в областта продължават да са малко, а усвояването на европейски средства е сравнително слабо.

На срещата бяха представени постижения на БТПП и РТПП/К, допринесли за подобряване на бизнес-средата в страната и в региона. Споделени бяха примери за добри практики, реализирани съвместно с местни органи, общински власти и организации.

Председателят на БТПП поздрави представителите на бизнеса в Кюстендил – ВИДЕО.

 


03.10.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад