Назад

БТПП беше първата организация в България провела обучение по Директивата за екодизайн

БТПП участва в Конференция за кръговата икономика


Председателят на БТПП Цветан Симеонов взе участие в конференция на тема „Кръгова икономика и околна среда“, организирана от Индустриален клъстер „Средногорие“. Събитието се провежда под патронажа на Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община.

Кръговата икономика е модел на производство и потребление, насочен към удължаване на жизнения цикъл на продуктите,  ограничаващ до минимум отпадъците чрез по-ефективно използване на суровините. Конференцията „Кръгова икономика и околна среда“ насочва поглед към теми, касаещи постигане на индустриално развитие, което насърчава равновесието в околната среда. Чрез спазване принципите на кръговата икономика, където стойността на продуктите, материалите и ресурсите, се запазва възможно най-дълго в икономическия цикъл, индустрията постига устойчивост в производството и потреблението, а това води до съхранение на околната среда, конкурентоспособност на продукти и пазари, нови работни места и устойчив растеж.

Частните инвестиции в България в групата от икономически сектори, имащи значение за кръговата икономика, се оценяват на около 81 милиона евро, което е 0,18 % от БВП и е над средното равнище в ЕС от 0.12%. Това заяви заместник-министърът на икономиката Лилия Иванова в речта си при откриването на Конференция на тема „Кръгова икономика и околна среда“, организирана от Клъстер Средногорие. Заместник-министър Иванова допълни, че заетите в тези сектори са над 59 хиляди, като отчитат нарастване от 1.72%, а създадената добавена стойност възлиза на около 521 милиона евро и също се покачва с 1.2%.

Икономическият заместник-министър посочи, че в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ се финансират проекти по приоритетни оси за  „Технологично развитие и иновации“ и  „Енергийна и ресурсна ефективност“ на обща стойност над 500 млн. лева. „Тези проекти са насочени към подкрепа за повишаване на енергийната ефективност в предприятията и за повишаване ефективното използване на ресурсите, които пряко допринасят към развитието на кръговата икономика и околната среда“, изтъкна тя.

По време на официалното откриване председателят на БТПП поясни ползите и ефектите от въвеждането на модела на кръговата икономика. Той отбеляза и някои бизнес модели, които са насочени към използване на отпадъците като ресурси и по този начин се намалява използването на енергия и материали по време на производството и последващата употреба, както и се улесняват дейностите за предотвратяване превръщането на вторични продукти в отпадъци. Той изтъкна също така, че БТПП беше първата организация в България, която проведе обучение по Директивата за екодизайн – удължаване живота на продуктите чрез повторна употреба и възстановяване.

Събитието поставя акцент върху споделянето на добрите практики и успешни бизнес партньорства, които са довели до създаване и развитие на иновативни технологии, системи и решения с благоприятен ефект върху околната среда. Фокусът е върху възможностите за обединяване в обща цел за устойчиво бъдеще, където „Победители утре“ ще бъдат компаниите, които могат да създадат по-голяма стойност и активи с по-малко ресурси и пасиви. Това изисква справяне с предизвикателствата, като: иновативен начин на мислене в дългосрочна перспектива, нови бизнес модели и готовност за сътрудничество.

 


02.10.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад