Назад

Положителни примери и добри практики представиха на среща регионалните експерти на БТПП

Дискусия на състоянието, развитието и проблемите на икономиката по региони


В БТПП се състоя регулярна среща на ръководството на Палатата с експертите й от дирекция „Търговски регистър и членство“ в София и в регионалните търговски палати/ камари (РТПП/К). Дискутирани бяха въпроси за състоянието и развитието на икономиката по региони и проблеми, поставени от предприемачите, чието разрешаване е важно за дейността им.

Споделени бяха положителни примери, показващи съживяване на икономиката в някои райони на страната. Например, в Монтана дружеството „Крос“ ООД, специализирано в производството на велосипеди и джанти за тях, в резултат на реализиран ръст в износа на продукция, е построило през 2017 г. и пуснало в експлоатация втора фабрика в града, модерно оборудвана, отговаряща на най-съвременните европейски изисквания и осигуряваща нови работни места. През 2018 г. ТПП Монтана е съдействала и оказала помощ за регистрация и за намиране на подходящо помещение за дейността на нова фирма - „ИГЦ ЕВРОПА“ ООД, специализирана в  производство на луксозно мъжко бельо.

В много региони, с активно участие на РТПП/К, са постигнати добри постижения в областта на професионалното обучение на кадри. Посочени бяха и примери за реализирано публично-частно партньорство при разработване на проекти на регионално ниво.

С експертите от РТПП/К бе проведено обучение от „Асоциацията за защита на личните данни“, относно Регламента за защита на личните данни, неговите изисквания, основни техники за дигитална сигурност и полезни съвети за ежедневната работа. Коментирани бяха: политиката за защита на личните данни на БТПП и разработените нови пакетни услуги за компаниите, целящи да ги подпомогнат при преодоляване на затрудненията по адаптиране на дейността им към изискванията на Регламента. Пакетните предложения могат да бъдат намерени на адрес: https://www.bcci.bg/gdpr-2018.html

Участниците в срещата бяха запознати с обновената версия на Продуктовия каталог БГ Баркод, която стартира активна работа от 01.09.2018 г. БГ Баркод е достоверен източник на данни за продуктите и добива все по-голяма популярност сред потребителите (26 хил. сваляния на мобилното приложение, което има връзка с него). Функционалностите на Каталога са съобразени с нуждите на фирмите и съвременните условия на търговия. Въвеждането и управлението на данните се извършва от самите производители чрез удобни за тях форми в т.ч. уеб интерфейс, API, .xls файлове. Данните са с максимално гарантирана вярност на описанието, което увеличава доверието на потребителите в марката. За повече информация - https://www.gs1bg.org/

На срещата бяха дискутирани резултатите от изпълнението на делегираните от БТПП дейности по места.  Коментирани бяха важни въпроси, отнасящи се за издаването на сертификати за произход на стоки, в изпълнение ангажиментите на БТПП като член Акредитационната верига за сертификатите за произход към Международната търговска камара Париж и разрешението на Агенция „Митници“за осъществяване на тази дейност.


03.10.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад