Назад

Семинар за инвестиционните възможности в областта на кръговата икономика

На 01 октомври 2018 г. се проведе семинар на тема „Кръгова икономика и инвестиционни възможности“ в рамките на осъществявания от Българска търговско-промишлена палата проект MOVECO.

Семинарът, който премина под надслов „Ден на инвеститора“, бе официално открит от председателя на БТПП Цветан Симеонов. В своето обръщение той акцентира върху основните принципи на кръговата икономика и ползите от въвеждането на този модел в практиката. Освен представянето на  резултати и предстоящите дейности по проект MOVECO, водещи експерти представиха възможностите за финансиране на еко иновации по оперативните програми „иновации  и конкурентоспособност“, „развитие на селските региони“  и  общи европейски програми. Бяха представени и възможностите на Cleаntech за финансиране на „ старт ъп“  фирми и фирми с доказани иновативни проекти в областта на „зелената икономика“. Enterprise Europe Network  при БТПП презентира възможностите на “crowd funding”  платформите, а именно  Indiegogo, Kickstarter и Collectim,  като допълнителен инструмент за  финансиране  на „еко проектни идеи“.

На семинара присъстваха представители на държавната администрация, бизнеса, висши училища, научни организации, клъстери и заинтересовани страни в областта на кръговата икономика.

В началото на месец декември БТПП ще бъде домакин на форум, по време на който ще бъдат представени за дискусия и обсъждане работни варианти на подготвените планове за действие и пътни карти с мерки и препоръки за ускорен преход към кръгова икономика за трите групи иноватори в Дунавския регион: лидери, умерени и скромни, в съответствие с екоиновационния индекс. В работата на форума ще участват всички партньорски организации и представители на заинтересованите страни от публичния и частен сектор от страните в Дунавския регион.

Предстои и пилотно обучение на различните заинтересовани групи, което ще стартира от  месец януари 2019 г. Целта на обучението е да повиши информираността на всички заинтересовани групи за предимствата на кръговата икономика, която осигурява  по-ефективно и ефикасно използване на  природните ресурси чрез  намаляване, повторно използване, преработка и трансформация на масовите отпадъци в ресурс за ново производство.

Повече за проекта, резултатите и предстоящите дейности можете да научите като посетите следните сайтове:

https://www.bcci.bg/bulgarian/projects/MOVECO/news.html

http://danube-goes-circular.eu/;

www.interreg-danube.eu/moveco

 

*Проект МОВЕКО е финансиран в рамките на програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“. От декември 2016 г. 12 партньори от 10 страни от Дунавския регион работят заедно за да повишат информираността на МСП, научноизследователски организации и висши училища, организации за икономическо развитие и други заинтересовани страни за предимствата на кръговата икономика и да подобрят рамковите условия за кръгови продукти и бизнес модели в Дунавския регион.


02.10.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад