Назад

Депутат от Държавната дума на Руската Федерация посети БТППРъководството на Българската търговско-промишлена палата и на Българо-руската търговско-промишлена палата се срещнаха с Алексей Генадиевич Кобилев, депутат от Държавната дума на Руската Федерация, професор, доктор на икономическите науки. Представена бе икономическата среда в България, както и развитието на отношенията между бизнес организации от България и Русия.

По време на срещата председателят на БТПП подчерта, че сътрудничеството с Българо-руската търговско-промишлена палата, Търговско-промишлената палата на Руската Федерация и представителството й в София се развива в положителна посока през последните няколко години. Той припомни наскоро осъществения форум с фокус фармацевтика в София, както и поредица от съвместни инициативи за насърчаване на двустранното икономическо сътрудничество, включително инвестиции, финансиране на проекти, търговия, услуги, информационни и обучителни събития и др.

Георги Минчев, председател на Българо-руската търговско-промишлена палата, представи и други области с перспективи в развитието на бизнеса от двете страни, включително информационни технологии, адаптация на промишлени продукти за краен потребител и др. Той информира депутат Кобилев, че много активно се работи с руските региони – с местните власти и търговско-промишлените палати.

В срещата участие взеха и Огнян Пачев, главен секретар на БРТПП, и Фаина Усова, трети секретар по икономически въпроси в Посолството на Руската Федерация. Тя информира, че в края на месец октомври в Москва се планира провеждане на Междуправителствена българо-руска комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество, на чиито заседания обикновено се обсъжда целия спектър на икономическите връзки. Очаква се търговско-промишлените палати от двете страни да вземат активно участие в събитието, както и да се включат като генератори на нови идеи за дневния ред на смесената комисия. БТПП ще информира допълнително за програмата на заседанието на комисията и възможностите за участие в съпътстващ бизнес форум.

За допълнителна информация: БТПП, дирекция Международно сътрудничество и международни организации, тел.: 02 8117 489, e-mail: interdpt@bcci.bg.


02.10.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад