Назад

3 октомври: Среща-дискусия в Кюстендил между бизнеса, местна власт, медииБългарската търговско-промишлена палата и Кюстендилската търговско-промишлена палата, в изпълнение на програмата Единната система  на Българските търговско-промишлени палати/камари за поддържане на тесни контакти с местния бизнес, областните и общински власти и медии, организират  среща-дискусия  на 03 октомври 2018 г. от 14.00 часа в сградата на Областната администрация – конферентна зала на 2-ри етаж.

Ще участват председателят на БТПП Цветан Симеонов, председателят Ваньо Костандинов, заместник-председателят Валентин Христов, главният секретар на Кюстендилската търговско-промишлена палата Йордан Беловодски, кметът на града Петър Паунов, областният управител Виктор Янев, предприемачи /фирми/ от региона.

За нас ще бъде удоволствие да ви приветстваме като участници на нашето събитие!

По време на дискусията ще бъдат представени и обсъдени основни теми, като:

  • икономическото състояние на региона + резултати от проведената от БТПП анкета сред фирмите от региона за проучване на мнението им и за набиране на предложения по въпроси от икономически, обществен и социален характер, които възпрепятстват нормалната им работа и чието отстраняване е важно за дейността им;

 

  • Постижения на БТПП и РТПП/К допринесли за подобряване на бизнес- средата в страната и в региона - изготвени становища, позиции, предложения и др. в защита на интересите на предприемачите, представени пред съответните компетентни органи, които са били приети и са постигнали положителен резултат;

 

  • Споделяне на примери за добри практики, реализирани съвместно с местни органи, общински власти, организации, вкл.публично-частно партноьорство;

 

  • Разработени нови услуги за клиентите, подпомагащи и облекчаващи дейността им.

 


01.10.2018 г.
Назад