Назад

Среща с Пламен Павлов, председател на Българска газова асоциация и на Българо-македонската търговско-промишлена палатаПламен Павлов, председател на Българска газова асоциация и на Българо-македонската търговско-промишлена палата, посети БТПП и проведе среща председателя Цветан Симеонов.

Както вече БТПП ви информира, като член на инициативния комитет за активизиране на дейността на Българо-македонската търговска палата, Пламен Павлов беше оторизиран да подпише Меморандум за разбирателство с Македоно-българската стопанска камара.

В изпълнение на договореност от май 1993г. между БТПП и Македонската стопанска камара, през 1999г. се учредява смесен съвет при БТПП,  който сега ще бъде регистриран като отделно юридическо лице, с оглед на разширяване на дейностите, развитие на съвместни бизнес проекти, както и активизиране на сътрудничеството между България и Македония.

Г-н Павлов информира за последните дейности на смесената палата, както и за приетата годишна програма и план за работа, в изпълнение на която по време на Есенния технически панаир в гр. Пловдив в периода 23-29 септември Българо-Македонската търговско-промишлена палата ще организира и самостоятелно изложение.

БТПП припомня и за решенията от проведеното през месец май тази година заседание за активизиране на дейността на Българо–македонската търговско-промишлена палата и учредяването й като отделно юридическо лице по ЗЮЛНЦ.

Повече информация за дейността на Българо-македонската търговско-промишлена палата в приложените файлове:

Програма на Българо-македонската търговско-промишлена палата

План за дейността на Българо-македонската търговско-промишлена палата


09.07.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад