Назад

Председателят на Палатата връчи дипломи за придобита правоспособност „диспашор“

Документът легитимира притежателя като лице, което по искане на заинтересована страна може да участва в съставяне на диспаш


След приключване на обучението, организирано от Диспашорското бюро при БТПП, председателят на Палатата връчи дипломи за призната правоспособност „диспашор“ на успешно завършилите. Дипломи са за квалификация по морско право и морска практика на Общата авария и международните обичаи на търговското корабоплаване.

Документът е изготвен на български и на английски език и легитимира притежателя като лице, което по искане на заинтересована страна може да участва в съставяне на диспаш – установяване на „обща авария”, на разходите, пожертвуванията по нея и разпределението на вноските между кораба, товара и навлото.

Дейността се осъществява единствено от диспашор , т.е. от лице, което да притежава специална правоспособност, може да преценява и допуска общоаварийните загуби и разходи, изчислява ги и ги разпределя между отделните участници в морския превоз. С диспашът се установява размерът на загубите при обща авария и тяхното разпределение между участниците в превоза, съразмерно на стойностите на товара, кораба и навлото.

Диспаши могат да съставят само диспашори, вписани в списъка на Диспашорското бюро при БТПП.

С Решение на Изпълнителния съвет на Палатата, новите диспашори  бяха включени в Списъка на Диспашорското бюро при БТПП, публикуван в сайта на адрес: https://www.bcci.bg/bulgarian/uslugi/DispInt_mail_Spisak.pdf

 

Повече снимки от връчването на дипломите ТУК.

 

Допълнителна информация за Диспашорското бюро може да намерите на сайта на БТПП в Интернет https://www.bcci.bg/tradereg-dispash-bg.html .

Предложения и въпроси по темата изпращайте на e-mail: Z.Georgieva@bcci.bg; или  R.Spassova@bcci.bg

Телефони за връзка:  02/8117476 ;  02/8117551.

 


06.07.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад