Назад

Председателят на Съвета на браншовите организации при БТПП посети ПалататаПредседателят на БТПП Цветан Симеонов се срещна с Ирена Перфанова – председател на Съвета на браншовите организации при БТПП и председател на Национално сдружение „Недвижими имоти“

Срещата се проведе по инициатива на г-жа Перфанова с цел обсъждане на дейността и бъдещи инициативи на Съвета.

По време на разговора се обсъдиха различни идеи за активизиране работата на Съвета, стимулиране на по-активното участие на членовете, които са представители на различни браншове в българската икономика, дигитализация на връзката помежду им с цел осъществяване на пряк контакт, взаимодействие, сътрудничество и размяна на информация.

Дискутираха  се и съвместни инициативи и участия по време на мероприятия на БТПП, както на членовете на Съвета на браншовите организации (СБО), така и на техните членове, провеждане на срещи с чуждестранни гости и фирми по време на изложения, делегации, европейски проекти, процедури за регулация на бранша, обучения.

Постъпилите в БТПП мнения и предложения от браншовите организации и направените запитвания по законопроекти, касаещи бизнеса, е сред основните приоритети на Палатата, които да допринесат за по-ефективна намеса и защита на членовете чрез  аргументирани становища и мотивирани предложения до законодателната и изпълнителната власт. В тази връзка на заседания на СБО при БТПП, многократно се повдига въпроса за възобновяване на работата по проекта на Закон за браншовите организации и организиране на обсъждане с представители на държавната власт.

Както е известно, БТПП напомня по повод на споровете за проектозакона за създаването на транспортна камара, за споменатия по-горе проект, който по балансиран начин решава обединението на интересите на фирмите от съответния сектор и представляването на техните интереси пред държавните институции (проекта ТУК).


03.07.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад