Назад

Среща с представители на Асоциацията по железопътна сигнализация, автоматика, комуникация и индустрия

Тема на разговора беше предложението на Палатата относно планираните обществени поръчки за закупуването на нови влакове


Проф. Никола Дурчев – собственик и управител на Балкантел ООД, посети БТПП и се срещна с председателя на Палатата Цветан Симеонов и с главния секретар – Васил Тодоров. В разговора взе участие и новият председател на Управителния съвет на Асоциацията, избран на 28 юни тази година – д-р Людмил Иванов. Предприятието Балкантел ООД е учредител на Асоциацията по железопътна сигнализация, автоматика, комуникация и индустрия.

Основна тема на разговора беше предложението, което Палатата изпрати до министър-председателя със становище относно планираните обществени поръчки за закупуването на нови влакове. Предложенията за модернизация на БДЖ са насочени към по-висока скорост и брой места, като целта е да се постигнат общоевропейските стандарти. Реакцията на Палатата беше насочена срещу едни занижени изисквания в планираните обществени поръчки, които щяха да ни фиксират в едни стари технологии и то за бъдещ период от 30 години, да ни вкарат в нарушение на приетите общоевропейски стандарти и евентуално да се яват пречка за получаване на европейско финансиране.

Бяха обсъдени и възможностите за бъдещо сътрудничество с Асоциацията по железопътна сигнализация, автоматика, комуникация и индустрия, като фокусът беше в новите технологии, както и формите на коопериране между български малки и средни предприятия и чуждестранни компании. Тези форми на коопериране дават голяма възможност за трансфер на технологии и развитие на производства на крайни изделия с висока добавена стойност, а не само части или елементи за тях.


05.07.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад