Назад

88% от бизнеса смята, че ангажираността им към околната среда гради позитивен имиджУстойчивото развитие се превърна в един от най-популярните изрази на нашето време в икономиката и науката. По случай световния ден на околната среда – 5 юни, Българска търговско-промишлена палата проведе анкетно проучване сред своите членове, свързано с ангажираността, отношението към околната среда и ефективното рециклиране на отпадъците.

Анкетата показва, че битовите отпадъци заемат основна част от генерираните от бизнеса отпадъци – при 71%. Над 51% от участниците в анкетата посочват, че от дейността си генерират също промишлени отпадъци, а 13% строителни.

Резултатите от проучването показват, че едва при 16% от анкетираните, отпадъците, които произвеждат се рециклират и връщат обратно в производството, т.е. имат изградена кръгова икономика в предприятието. Видно е, че първите стъпки в кръговата икономика са направени, но все още тепърва предстои развитието й у нас. За разделното събиране на отпадъци има по-голям напредък – 56% от представителите на бизнеса са отбелязали, че събират отделно отпадъци и ги предават за рециклиране, а 10% все още не са предприели стъпки за тяхното рециклиране.

Устойчивото управление на отпадъците и отговорността да запазим природата и ресурсите за бъдещите поколения са заложени в целите и политиките по околна среда на много компании. Повече от 88 % от анкетираните  считат, че рециклирането на отпадъците и ангажираността към природата от страна на компаниите градят позитивен имидж за нея. Някои от участниците в анкетата отбелязват, че са получили признания и награди за инициативите им за опазване на околната среда.

На въпроса дали са срещали пречки при интеграцията на зелени политики и повторното използване на ресурсите, 33% отбелязват, че не са имали затруднения. Около 46% посочват като проблеми най-вече липсата на финансиране и яснота за необходимите инвестиции, както и бюрократични пречки. Останалите 21% са отбелязали, че все още нямат въведени зелени политики.

При въвеждането на кръгова икономика бизнеса категорично вижда следните предимства – спад на производствените цени в дългосрочен план, ограничаване зависимостта от ресурси, намаляване на количеството на отпадъци. Още повече, интегрирането на едни такива политики ще доведе до редица промени, с които компаниите се срещат всеки ден – стари технологии, голяма енергоемкост, висока степен на замърсяване. Като отрицателни страни компаниите изтъкват, че няма стимули за въвеждането на кръгова икономика и са нужни повече средства за инвестиции. Опасност от намаляване на работни места заради кръговата икономика вижда едва 25% от бизнеса.

БТПП счита, че имплементирането на кръговата икономика в България ще доведе до  използване на нови технологии, бизнес модели и финансови механизми, за да се развива устойчив и печеливш бизнес. Затова част от усилията на Палатата са свързани с изпълнението на проект MOVECO, който има основна цел да насърчи малките и средни предприятия към въвеждане на кръгова икономика.      

Цялото проучване ТУК.


04.07.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад